نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

مدال‌ها

مدال های اکتسابی این مدال ها به صورت اکتسابی می باشند و با درخواست شما داده خواهند شد
مدال طلای مسابقات
این مدال به نفرات اول مسابقات برگزار شده در انجمن، اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 250
مدال نقره مسابقات
این مدال به نفرات دوم مسابقات برگزار شده در انجمن، اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 211
مدال برنز مسابقات
این مدال به نفرات سوم مسابقات برگزار شده در انجمن، اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 181
مدال مدیر با لیاقت
این مدال جهت تقدیر از مدیران نمونه انجمن به ایشان اهدا می گردد .
مجموع مدال‌ها: 117
مدال گوینده انجمن
به گویندگان عزیز انجمن اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 48
مدال نویسنده
این مدال به نویسنده های عزیز اعطا خواهد شد.
مجموع مدال‌ها: 64
مدال ناظر انجمن
این مدال به ناظران عزیز انجمن اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 71
مدال طراح انجمن
به طراحان عزیز انجمن اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 24
مدال نقد
به منتقدان عزیز انجمن اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 69
منتقد نمونه
منتقد نمونه
مجموع مدال‌ها: 15
گوینده برتر
گوینده برتر
مجموع مدال‌ها: 8
نوروز 1401
این مدال به یک رمانی های عزیز اهدا میشود
مجموع مدال‌ها: 438
مدال برترین تراژدی نویس
این مدال به نویسندگان عزیزی که در مسابقه‌ی BNY در ژانر درام و تراژدی دارای یکی از ۳ رتبه برتر هستند تعلق می‌گیرد
مجموع مدال‌ها: 10
مدال شرکت در همخوانی
این مدال به کاربرانی که در حداقل ۴ همخوانی شرکت کرده‌اند تعلق می‌گیرد
مجموع مدال‌ها: 14
مدال مترجم انجمن
به مترجمان عزیز انجمن اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 24
مدال نویسنده افتخاری
به نویسندگان افتخاری انجمن اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 15
مدال ناظرین نمونه‌
این مدال به ناظرین رمان ها که رمان های را از مسایل اخلاقی پاک میکنن اهدا می شود
مجموع مدال‌ها: 33
مدال کاربر دوست داشتنی
این مدال به کاربرانی که توسط تیم یک رمان محبوب و اخلاق خوبی داشته باشند اهدا می شود
مجموع مدال‌ها: 80
مدال برترین موزیک پروفایل
این مدال بعد از برگزاری مسابقه به بهترین موزیک پروفایل اهدا می شود
مجموع مدال‌ها: 13
مدال بیشترین ارسال کننده
این مدال به کاربری که ارسال های مفید و زیادی داشته باشد اهدا می شود
مجموع مدال‌ها: 18
مدال نویسنده های برتر
این مدال توسط تیم کتاب به نویسنده هایی که لایق باشن اهدا می شود
مجموع مدال‌ها: 17
مدال برترین آوتار
این مدال به کاربرانی که اوتار زیبایی داشته باشن اهدا می شود
مجموع مدال‌ها: 23
همیار نقد
به کاربرانی که در پر کردنِ تاپیک‌های نقد توسط کاربران، به تیم نقد کمک می‌کنند و با صلاح‌دید مدیر مربوطه، تعلق خواهد گرفت.
مجموع مدال‌ها: 19
مدال مسابقات
به عزیزانی اهدا می‌شود که هر سه مدال مسابقات را دریافت کرده اند.
مجموع مدال‌ها: 42
مدال مدیر باتجربه
به مدیرانی که همواره در کادر مدیریت کمک حال انجمن هستند اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 34
مدال همیار انجمن
به کاربرانی که همواره با گزارش زدن به نظم انجمن کمک می‌کنند اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 168
مدال نویسنده ادبیات
مدال نویسنده ادبیات
مجموع مدال‌ها: 11
مدال خبرنگار
این مدال به خبرنگاران عزیز و فعال انجمن اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 31
مدال سالِ نو
مدال سالِ نو
مجموع مدال‌ها: 46
ویراستار نمونه
این مدال به ویراستاران سطح بالای انجمن، اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 12
مدال ویراستار
این مدال به ویراستاران عزیز انجمن اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 47
منتقد ترجمه
این مدال به منتقدان عزیز بخش ترجمه اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 8
مدال کاربر افتخاری
به کاربران افتخاری انجمن اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 14
مدال شاعر
به شاعران عزیز انجمن اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 13
مدال اعتماد
به کاربرانی که همواره مورد اعتماد مدیران و سایر افراد انجمن هستند، اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 197
مدال وفاداری
این مدال به کاربران وفادار انجمن که حضور و فعالیت قابل قبولی دارند، اهدا می گردد .
مجموع مدال‌ها: 391
مدال تبلیغات
این مدال به کاربرانی که در پیشرفت انجمن و معرفی اثار همکاری می‌کنند، اهدا‌ می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 78
مدال کاربر یک رمان
مدال کاربر یک رمان
مجموع مدال‌ها: 345
مدال برترین کاربر
این مدال به کاربرانی که فعالیت بسیار بالایی در انجمن دارند، اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 62
مدال منتقد شعر
این مدال به منتقدانِ اشعار اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 3
مدال جذب کاربر
این مدال به کاربرانی که از هر طریقی در جذب کاربر به انجمن یاری رسانده‌اند، اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 75
مدال رمان پرطرفدار
مدال رمان پرطرفدار
مجموع مدال‌ها: 3
مدال قدردانی
مدال قدردانی
مجموع مدال‌ها: 38
مدال برترین های چت
این مدال به کاربرانی که در چت فعال هستن و با ادب و صحبت باعث جذب کاربران دیگر به انجمن یک رمان می شوند داده می شود
مجموع مدال‌ها: 17
شرکت در مسابقه‌ی BNY
این مدال به نویسنده‌هایی که در مسابقه‌ی BNY شرکت کرده‌اند، اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 109
برترین جنایی نویس
این مدال به برنده BNY در ژانر جنایی، اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 12
برترین تخیلی نویس
این مدال به برنده BNY در ژانر تخیلی، اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 10
مدال نگارگر انجمن
مدال مدیر نگارگر انجمن
مجموع مدال‌ها: 4
برترین عاشقانه نویس
این مدال به برنده BNY در ژانر عاشقانه، اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 11
برترین اجتماعی نویس
این مدال به برنده BNY در ژانر اجتماعی، اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 11
مدال برترین‌های چالش
این مدال به کاربرانی که در چالش‌ها نفرات برتر شناخته می‌شوند، اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 294
مترجم برتر
این مدال به مترجمان منتخب کتاب اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 3
ناظر ترجمه
این مدال به ناظرین عزیز انجمن اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 10
ناظر ارشد رمان
این مدال به ناظران منتخب کتاب اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 22
مدال مخاطب رمان
مجموع مدال‌ها: 31
معلم انجمن
این مدال به معلمان انجمن اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 20
BSY
این مدال به برنده مسابقه‌ی برترین داستان کوتاه سال اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 13
هوش
این مدال به فعالان هاگوارتز اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 4
مدال تدوینگر
مدال تدوینگر
مجموع مدال‌ها: 8
سخت کوشی
این مدال به فعالان هاگوارتز اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 4
مدال برترین رمان از دیدکاربران
مدال برترین رمان از دید کاربران
مجموع مدال‌ها: 3
مقام
این مدال متعلق به فردی از اعضای گروه اسلایدرین می باشد که بیشترین فعالیت ها و امیتازات در این گروه را بدست آوره و ارشد اسلایدرین است
مجموع مدال‌ها: 7
مدال کاربر وفادار
این مدال مختص کاربرانی است که در انجمن یک رمان تلاش بسیاری برای پیشرفت ان انجام می دهند
مجموع مدال‌ها: 21
مدال برترین رمان سال
این مدال به افرادی داده خواهد شد که در مسابقه برترین رمان سال برنده شده باشند
مجموع مدال‌ها: 38
بعد میانه
بعد میانه
مجموع مدال‌ها: 5
ایده پرداز انجمن
ایده پرداز انجمن
مجموع مدال‌ها: 9
یلدا مبارک
یلدا مبارک
مجموع مدال‌ها: 349
عقب
بالا