مدال‌ها

مدال های اکتسابی این مدال ها به صورت اکتسابی می باشند و با درخواست شما داده خواهند شد
مدال طلای مسابقات
این مدال به نفرات اول مسابقات برگزار شده در انجمن، اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 161
مدال نقره مسابقات
این مدال به نفرات دوم مسابقات برگزار شده در انجمن، اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 142
مدال برنز مسابقات
این مدال به نفرات سوم مسابقات برگزار شده در انجمن، اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 123
مدال مدیر با لیاقت
این مدال جهت تقدیر از مدیران نمونه انجمن به ایشان اهدا می گردد .
مجموع مدال‌ها: 94
مدال گوینده انجمن
به گویندگان عزیز انجمن اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 38
مدال نویسنده
این مدال به نویسنده های عزیز اعطا خواهد شد.
مجموع مدال‌ها: 59
مدال ناظر انجمن
این مدال به ناظران عزیز انجمن اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 59
مدال طراح انجمن
به طراحان عزیز انجمن اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 22
مدال نقد
به منتقدان عزیز انجمن اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 60
منتقد نمونه
منتقد نمونه
مجموع مدال‌ها: 12
گوینده برتر
گوینده برتر
مجموع مدال‌ها: 7
نوروز 1401
این مدال به یک رمانی های عزیز اهدا میشود
مجموع مدال‌ها: 433
مدال مترجم انجمن
به مترجمان عزیز انجمن اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 22
مدال نویسنده افتخاری
به نویسندگان افتخاری انجمن اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 12
مدال ناظرین انجمن
این مدال به ناظرین رمان ها که رمان های را از مسایل اخلاقی پاک میکنن اهدا می شود
مجموع مدال‌ها: 29
مدال کاربر دوست داشتنی
این مدال به کاربرانی که توسط تیم یک رمان محبوب و اخلاق خوبی داشته باشند اهدا می شود
مجموع مدال‌ها: 66
مدال برترین موزیک پروفایل
این مدال بعد از برگزاری مسابقه به بهترین موزیک پروفایل اهدا می شود
مجموع مدال‌ها: 12
مدال بیشترین ارسال کننده
این مدال به کاربری که ارسال های مفید و زیادی داشته باشد اهدا می شود
مجموع مدال‌ها: 15
مدال نویسنده های برتر
این مدال توسط تیم کتاب به نویسنده هایی که لایق باشن اهدا می شود
مجموع مدال‌ها: 17
مدال برترین آوتار
این مدال به کاربرانی که اوتار زیبایی داشته باشن اهدا می شود
مجموع مدال‌ها: 22
همیار نقد
به کاربرانی که در پر کردنِ تاپیک‌های نقد توسط کاربران، به تیم نقد کمک می‌کنند و با صلاح‌دید مدیر مربوطه، تعلق خواهد گرفت.
مجموع مدال‌ها: 18
مدال مسابقات
به عزیزانی اهدا می‌شود که هر سه مدال مسابقات را دریافت کرده اند.
مجموع مدال‌ها: 36
مدال مدیر باتجربه
به مدیرانی که همواره در کادر مدیریت کمک حال انجمن هستند اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 16
مدال همیار انجمن
به کاربرانی که همواره با گزارش زدن به نظم انجمن کمک می‌کنند اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 95
مدال نویسنده ادبیات
مدال نویسنده ادبیات
مجموع مدال‌ها: 10
مدال خبرنگار
این مدال به خبرنگاران عزیز و فعال انجمن اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 28
مدال سالِ نو
مدال سالِ نو
مجموع مدال‌ها: 28
ویراستار نمونه
این مدال به ویراستاران سطح بالای انجمن، اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 10
مدال ویراستار
این مدال به ویراستاران عزیز انجمن اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 43
منتقد ترجمه
این مدال به منتقدان عزیز بخش ترجمه اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 6
مدال کاربر افتخاری
به کاربران افتخاری انجمن اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 7
مدال شاعر
به شاعران عزیز انجمن اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 11
مدال اعتماد
به کاربرانی که همواره مورد اعتماد مدیران و سایر افراد انجمن هستند، اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 184
مدال وفاداری
این مدال به کاربران وفادار انجمن که حضور و فعالیت قابل قبولی دارند، اهدا می گردد .
مجموع مدال‌ها: 379
مدال تبلیغات
این مدال به کاربرانی که در پیشرفت انجمن و معرفی اثار همکاری می‌کنند، اهدا‌ می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 73
مدال کاربر یک رمان
مدال کاربر یک رمان
مجموع مدال‌ها: 334
مدال برترین کاربر
این مدال به کاربرانی که فعالیت بسیار بالایی در انجمن دارند، اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 59
مدال منتقد شعر
این مدال به منتقدانِ اشعار اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 3
مدال جذب کاربر
این مدال به کاربرانی که از هر طریقی در جذب کاربر به انجمن یاری رسانده‌اند، اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 71
مدال رمان پرطرفدار
مدال رمان پرطرفدار
مجموع مدال‌ها: 3
مدال قدردانی
مدال قدردانی
مجموع مدال‌ها: 33
مدال برترین های چت
این مدال به کاربرانی که در چت فعال هستن و با ادب و صحبت باعث جذب کاربران دیگر به انجمن یک رمان می شوند داده می شود
مجموع مدال‌ها: 14
شرکت در مسابقه‌ی BNY
این مدال به نویسنده‌هایی که در مسابقه‌ی BNY شرکت کرده‌اند، اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 91
برترین جنایی نویس
این مدال به برنده BNY در ژانر جنایی، اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 9
برترین تخیلی نویس
این مدال به برنده BNY در ژانر تخیلی، اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 7
مدال نگارگر انجمن
مدال مدیر نگارگر انجمن
مجموع مدال‌ها: 4
برترین عاشقانه نویس
این مدال به برنده BNY در ژانر عاشقانه، اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 8
برترین اجتماعی نویس
این مدال به برنده BNY در ژانر اجتماعی، اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 8
مدال برترین‌های چالش
این مدال به کاربرانی که در چالش‌ها نفرات برتر شناخته می‌شوند، اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 133
مترجم برتر
این مدال به مترجمان منتخب کتاب اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 2
ناظر ترجمه
این مدال به ناظرین عزیز انجمن اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 8
ناظر ارشد رمان
این مدال به ناظران منتخب کتاب اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 16
مدال مخاطب رمان
مجموع مدال‌ها: 30
معلم انجمن
این مدال به معلمان انجمن اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 16
BSY
این مدال به برنده مسابقه‌ی برترین داستان کوتاه سال اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 7
ریونکلاو
این مدال به فعالان هاگوارتز اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 2
مدال تدوینگر
مدال تدوینگر
مجموع مدال‌ها: 6
هافلپاف
این مدال به فعالان هاگوارتز اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 2
مدال برترین رمان از دیدکاربران
مدال برترین رمان از دید کاربران
مجموع مدال‌ها: 3
اسلایدرین
این مدال متعلق به فردی از اعضای گروه اسلایدرین می باشد که بیشترین فعالیت ها و امیتازات در این گروه را بدست آوره و ارشد اسلایدرین است
مجموع مدال‌ها: 7
مدال کاربر وفادار
این مدال مختص کاربرانی است که در انجمن یک رمان تلاش بسیاری برای پیشرفت ان انجام می دهند
مجموع مدال‌ها: 17
مدال برترین رمان سال
این مدال به افرادی داده خواهد شد که در مسابقه برترین رمان سال برنده شده باشند
مجموع مدال‌ها: 32
مدرس هاگوارتز
مدرس هاگوارتز
مجموع مدال‌ها: 3
ایده پرداز هاگوارتز
ایده پرداز هاگوارتز
مجموع مدال‌ها: 3
یلدا مبارک
یلدا مبارک
مجموع مدال‌ها: 341
بالا