هشتگ اعلامی کاربر: قیصر_امین_پور

  1. Mahdiye sajdeh

    ویژه رمان طاق فلک | مهدیه سجده کاربر انجمن یک رمان

    ...آمدم، به خودم آمدم و دیدم بی تو به سر نمی‌شود... . سال‌ها رفت و هنوز یک نفر نیست بپرسد از من که تو از پنجره‌ی عشق چه‌ها می‌خواهی؟ #قیصر_امین_پور نکته: این پارت محتوایی خشن و صحنه‌هایی با محدودیت سنی دارد؛ پس لطفا بالای هجده سال مطالعه شود. تنها این پارت بر اساس واقعیت با تحریفات...
  2. M.Fakher

    شعرکده انتظار

    قطار می‌رود تو می‌روی تمام ایستگاه می‌رود و من چقدر ساده‌ام که سال‌های سال در انتظار تو کنار این قطار ایستاده‌ام و همچنان به نرده‌های ایستگاه رفته تکیه داده‌ام #قیصر_امین_پور
بالا