هشتگ اعلامی کاربر: p64

  1. نارینه

    برگزیده رمان ماهی‌ها هم دلتنگ می‌شوند | نارینه نویسنده افتخاری انجمن یک رمان

    #p64 کلید را درقفل می چرخانم. هر بار که درب خانه را باز می کنم، انتظار دیدن حاج حبیب را داشتم که در باغ خزان زاده مشغول گل کاری بود. ولی جز برگهای خشک زرد که پای درختها ریخته شده اند، خبری نیست. به طرف انباری ته حیاط می روم. آنجا را باباحبیب برایم ساخته بود تا وقتی خاطراتت تلخ گذشته سراغم می...
بالا