هشتگ اعلامی کاربر: Dialog

 1. AMIN-K

  ESFP سرگرم کننده | ESFP

  ៕ #Dialog ―――——— میتونی یه نفرو از ذهنت پاک کنی ولی بیرون انداختنش از قلبت یه داستان دیگست. Eternal Sunshine of the Spotless Mind ―――———―――———―― #XSFP
 2. AMIN-K

  ISFP ماجراجو | ISFP

  ៕ #Dialog ―――——— میتونی یه نفرو از ذهنت پاک کنی ولی بیرون انداختنش از قلبت یه داستان دیگست. Eternal Sunshine of the Spotless Mind ―――———―――———―― #XSFP
 3. AMIN-K

  ESFP سرگرم کننده | ESFP

  ៕ #Dialog ―――——— عشق مثل یه سرابه. از دستش فرار کنی به سمتت میاد. وقتی به طرفش بری، از دست تو فرار میکنه! El Amor Brujo ―――———―――———―― #XSFP
 4. AMIN-K

  ISFP ماجراجو | ISFP

  ៕ #Dialog ―――——— عشق مثل یه سرابه. از دستش فرار کنی به سمتت میاد. وقتی به طرفش بری، از دست تو فرار میکنه! El Amor Brujo ―――———―――———―― #XSFP
 5. AMIN-K

  ISFP ماجراجو | ISFP

  ៕ #Dialog ―――——— میدونی چی بیشتر از همه در مورد یه قلب شکسته آزار میرسونه؟ قادر نبودن به یاد اوردن جوری که قبلا احساس میکردی. Skins ―――———―――———―― #XSFP
 6. AMIN-K

  ESFP سرگرم کننده | ESFP

  ៕ #Dialog ―――——— میدونی چی بیشتر از همه در مورد یه قلب شکسته آزار میرسونه؟ قادر نبودن به یاد اوردن جوری که قبلا احساس میکردی. Skins ―――———―――———―― #XSFP
 7. AMIN-K

  ISFP ماجراجو | ISFP

  ៕ #Dialog ―――——— بوسه‌ای که قلبت رو لمس نکنه، فقط دهانت رو کثیف کرده! آل‌پاچینو ―――———―――———―― #ISFP
 8. AMIN-K

  ESFP سرگرم کننده | ESFP

  ៕ #Dialog ―――——— مثل یه دختر بجنگ. Black butler ―――———―――———―― #XSFP
 9. AMIN-K

  ISFP ماجراجو | ISFP

  ៕ #Dialog ―――——— مثل یه دختر بجنگ. Black butler ―――———―――———―― #XSFP
 10. AMIN-K

  INFJ حامی | INFJ

  ៕ #Dialog ―――——— یک کلمه حرف نزن! بزار من حرف بزنم، اصلا دلت برام تنگ شده؟ خیلی ظالمی چون من دلم برای تو تنگ شده. خیلی سخته که از دستت عصبانی باشم. اما خودتو گول نزن، هنوز عصبانیم. Love Me If You Dare ―――———―――———―― #XNFJ
 11. AMIN-K

  ENFJ قهرمان | ENFJ

  ៕ #Dialog ―――——— یک کلمه حرف نزن! بزار من حرف بزنم، اصلا دلت برام تنگ شده؟ خیلی ظالمی چون من دلم برای تو تنگ شده. خیلی سخته که از دستت عصبانی باشم. اما خودتو گول نزن، هنوز عصبانیم. Love Me If You Dare ―――———―――———―― #XNFJ
 12. AMIN-K

  INFJ حامی | INFJ

  ៕ #Dialog ―――——— تا حالا فقط یه جا نشستی و بعدش یهو بفهمی به هیچی و هیچکس تعلق نداری و بعد حس باختن کنی، حس تنهایی، دوست داشته نشدن، و واقعا خواسته نشدن. Musaigen No Phantom World ―――———―――———―― #XNFJ
 13. AMIN-K

  ENFJ قهرمان | ENFJ

  ៕ #Dialog ―――——— تا حالا فقط یه جا نشستی و بعدش یهو بفهمی به هیچی و هیچکس تعلق نداری و بعد حس باختن کنی، حس تنهایی، دوست داشته نشدن، و واقعا خواسته نشدن. Musaigen No Phantom World ―――———―――———―― #XNFJ
 14. AMIN-K

  INFJ حامی | INFJ

  ៕ #Dialog ―――——— احساساتی که بیان نشه همیشه تو خاطر ادم میمونه. Nostalghia ―――———―――———―― #XNFJ
 15. AMIN-K

  ENFJ قهرمان | ENFJ

  ៕ #Dialog ―――——— احساساتی که بیان نشه همیشه تو خاطر ادم میمونه. Nostalghia ―――———―――———―― #XNFJ
بالا