• موارد قبل از ارسال عکس:
    1- با توجه به چندین تذکر از کارگروه مصادیق مجرمانه (فیلترینگ ) به عکس ها لطفا قبل ازارسال عکس دقت کنید که عکس ارسالی از نظر پوشش مناسب باشد که برای سایت ایجاد مشکل ننماید(باز بودن بالا تنه . پایین تنه.سرشونه ها
    2- در صورت مشاهده عکس های مورد دار بلافاصله گزارش را زده تا تیم یک رمان بررسی لازم را انجام دهند
    3- در صورت مشاهده عکس های مورد دار زیاد از یک کاربر کاربر فوق مسدود و تمام پست های این شخص پاک خواهد شد(حتما با قصد اقدام به این کار نموده است و

گالری عکس شهرها و آثار تاریخی

پاسخ ها
0
بازدیدها
31
پاسخ ها
0
بازدیدها
20
پاسخ ها
0
بازدیدها
26
پاسخ ها
1
بازدیدها
21
پاسخ ها
0
بازدیدها
20
پاسخ ها
1
بازدیدها
18
پاسخ ها
0
بازدیدها
19
پاسخ ها
0
بازدیدها
20
پاسخ ها
0
بازدیدها
13
پاسخ ها
0
بازدیدها
18
پاسخ ها
0
بازدیدها
16
پاسخ ها
0
بازدیدها
18
پاسخ ها
0
بازدیدها
25
بالا