• موارد قبل از ارسال عکس:
    1- با توجه به چندین تذکر از کارگروه مصادیق مجرمانه (فیلترینگ ) به عکس ها لطفا قبل ازارسال عکس دقت کنید که عکس ارسالی از نظر پوشش مناسب باشد که برای سایت ایجاد مشکل ننماید(باز بودن بالا تنه . پایین تنه.سرشونه ها
    2- در صورت مشاهده عکس های مورد دار بلافاصله گزارش را زده تا تیم یک رمان بررسی لازم را انجام دهند
    3- در صورت مشاهده عکس های مورد دار زیاد از یک کاربر کاربر فوق مسدود و تمام پست های این شخص پاک خواهد شد(حتما با قصد اقدام به این کار نموده است و

گالری عکس شهرها و آثار تاریخی

پاسخ ها
0
بازدیدها
94
پاسخ ها
19
بازدیدها
1,595
پاسخ ها
20
بازدیدها
459
پاسخ ها
16
بازدیدها
339
پاسخ ها
61
بازدیدها
6,949
پاسخ ها
7
بازدیدها
493
پاسخ ها
0
بازدیدها
540
پاسخ ها
2
بازدیدها
433
پاسخ ها
3
بازدیدها
251
پاسخ ها
0
بازدیدها
593
پاسخ ها
4
بازدیدها
559
پاسخ ها
2
بازدیدها
551
پاسخ ها
5
بازدیدها
889
پاسخ ها
0
بازدیدها
376
پاسخ ها
1
بازدیدها
327
بالا