• موارد قبل از ارسال عکس:
    1- با توجه به چندین تذکر از کارگروه مصادیق مجرمانه (فیلترینگ ) به عکس ها لطفا قبل ازارسال عکس دقت کنید که عکس ارسالی از نظر پوشش مناسب باشد که برای سایت ایجاد مشکل ننماید(باز بودن بالا تنه . پایین تنه.سرشونه ها
    2- در صورت مشاهده عکس های مورد دار بلافاصله گزارش را زده تا تیم یک رمان بررسی لازم را انجام دهند
    3- در صورت مشاهده عکس های مورد دار زیاد از یک کاربر کاربر فوق مسدود و تمام پست های این شخص پاک خواهد شد(حتما با قصد اقدام به این کار نموده است و

گالری عکس خوانندگان

پاسخ ها
11
بازدیدها
119
پاسخ ها
34
بازدیدها
321
پاسخ ها
4
بازدیدها
45
پاسخ ها
3
بازدیدها
32
پاسخ ها
4
بازدیدها
47
پاسخ ها
226
بازدیدها
4K
پاسخ ها
6
بازدیدها
21
پاسخ ها
5
بازدیدها
10
پاسخ ها
4
بازدیدها
23
پاسخ ها
7
بازدیدها
32
پاسخ ها
39
بازدیدها
259
پاسخ ها
7
بازدیدها
28
پاسخ ها
4
بازدیدها
22
پاسخ ها
9
بازدیدها
22
پاسخ ها
5
بازدیدها
43
بالا