نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

همدان

پاسخ‌ها
28
بازدیدها
2,277
پاسخ‌ها
1
بازدیدها
327
پاسخ‌ها
1
بازدیدها
351
عقب
بالا