نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

یزد

پاسخ‌ها
0
بازدیدها
44
پاسخ‌ها
2
بازدیدها
289
بالا