نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

آقایان

پاسخ‌ها
17
بازدیدها
44
پاسخ‌ها
9
بازدیدها
95
بالا