• موارد قبل از ارسال عکس:
    1- با توجه به چندین تذکر از کارگروه مصادیق مجرمانه (فیلترینگ ) به عکس ها لطفا قبل ازارسال عکس دقت کنید که عکس ارسالی از نظر پوشش مناسب باشد که برای سایت ایجاد مشکل ننماید(باز بودن بالا تنه . پایین تنه.سرشونه ها
    2- در صورت مشاهده عکس های مورد دار بلافاصله گزارش را زده تا تیم یک رمان بررسی لازم را انجام دهند
    3- در صورت مشاهده عکس های مورد دار زیاد از یک کاربر کاربر فوق مسدود و تمام پست های این شخص پاک خواهد شد(حتما با قصد اقدام به این کار نموده است و

گالری عکس های عاشقانه

پاسخ ها
2
بازدیدها
1K
پاسخ ها
4
بازدیدها
45
پاسخ ها
7
بازدیدها
24
پاسخ ها
2
بازدیدها
59
پاسخ ها
48
بازدیدها
306
پاسخ ها
4
بازدیدها
72
پاسخ ها
16
بازدیدها
163
پاسخ ها
3
بازدیدها
93
پاسخ ها
1
بازدیدها
270
پاسخ ها
103
بازدیدها
8K
بالا