نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

زبان محلی

پاسخ‌ها
7
بازدیدها
53
پاسخ‌ها
4
بازدیدها
44
پاسخ‌ها
2
بازدیدها
42
عقب
بالا