دادن مدال

 1.  

  مدال برترین رمان سال

  . سپاس از حضور شما در مسابقه
 2.  

  مدال نویسنده های برتر

  . نویسنده‌ی برترین رمان ترسناک سال_BNY
 3.  

  مدال کاربر یک رمان

  .
 4.  

  مدال برترین کاربر

  . نفر سوم مسابقه‌ی جمله‌ای در رابطه با زندگی
 5.  

  مدال طلای مسابقات

  . برنده نفر اول مسابقه داستان کوتاه روز عشق
 6.  

  مدال اعتماد

  . به کاربرانی که همواره مورد اعتماد مدیران و سایر افراد انجمن هستند، اهدا می‌گردد.
 7.  

  مدال ویراستار

  . این مدال به ویراستاران عزیز انجمن اهدا می‌گردد.
 8.  

  مدال مدیر با لیاقت

  . سپاس از همکاری شما
 9.  

  مدال نویسنده

  . برنده نویسنده برترین رمان اجتماعی سال (BNY)
 10.  

  مدال گوینده انجمن

  . گویندگان انجمن یک رمان
 11.  

  مدال نقره مسابقات

  . نفر دوم‌مسابقات
 12.  

  مدال برنز مسابقات

  . این مدال به نفرسوم مسابقات انجمن تعلق می گیرد
 13.  

  مدال وفاداری

  . روز دختر بر شما مبارک باد.
بالا