دادن مدال

 1.  

  مدال برترین کاربر

  . این مدال به کاربرانی که فعالیت بسیار بالایی در انجمن دارند، اهدا می‌گردد.
 2.  

  مدال مدیر با لیاقت

  . این مدال جهت تقدیر از مدیران نمونه انجمن به ایشان اهدا می گردد .
 3.  

  مدال اعتماد

  . به کاربرانی که همواره مورد اعتماد مدیران و سایر افراد انجمن هستند، اهدا می‌گردد.
 4.  

  مدال برنز مسابقات

  . مسابقه دهه فجر
 5.  

  مدال وفاداری

  . این مدال به کاربران وفادار انجمن که حضور و فعالیت قابل قبولی دارند، اهدا می گردد .
 6.  

  مدال کاربر یک رمان

  .
 7.  

  مدال ویراستار

  . ویراستار انجمن
بالا