دادن مدال

 1.  

  مدال برترین رمان سال

  . سپاس از حضور شما در مسابقه
 2.  

  مدال نویسنده

  . نویسنده انجمن
 3.  

  مدال کاربر یک رمان

  .
 4.  

  مدال اعتماد

  . ممنون بابت اعتمادتون به انجمن یک رمان
 5.  

  مدال مدیر با لیاقت

  . این مدال جهت تقدیر از مدیران نمونه انجمن به ایشان اهدا می گردد .
 6.  

  مدال جذب کاربر

  . این مدال به کاربرانی که از هر طریقی در جذب کاربر به انجمن یاری رسانده‌اند، اهدا می‌گردد.
 7.  

  مدال گوینده انجمن

  . گویندگان انجمن یک رمان
 8.  

  مدال برترین کاربر

  . تشکر بابت دقت عمل تو کارتون و وقتی که میزارید برای رمان ها. ؛)
 9.  

  مدال وفاداری

  . روز دختر مبارک
بالا