.:|Reihane|:.
امتیاز واکنش
7,568

ارسال های پروفایل آخرین فعالیت ارسال ها دادن مدال درباره • رمان جدیدم با موضوع متفاوت
  امیدوارم مثل سابق کنارم باشی
  :big-grin:  و اول مهر از رگ گردن ب شما نزدیک تر است
  *و تو چه میدانی ۱ مهر چیست ؟

  * زمانی که 7 صبح ساعت ها به صدا درمی ایند
  *و آنچه در آسمانها و انچه در زمین است از وحشت در هم میپیچند
  * و گروه گروه به سمت مدارس و دانشگاه ها رانده میشوید

  * و زیانکاران از ما میخواهند که آنان را به اول تابستان برگردانیم تا اندکی بخوابند

  *در آن زمان نگهبانان به آنان گویند آیا ب شما نگفته بودیم که تعطیلات تابستان فانیست و عذابی دردناک در انتظار شماست ؟
  همانا که بازگشت همه بسوی مدرسه و دانشگاست !

  ستاد کوفت کردن تعطیلات


  فقط تاریکی می داند

  ماه چقدر روشن است

  فقط خاک می داند

  دست های آب، چقدر مهربان!

  معنی دقیق نان را

  فقط آدم گرسنه می داند

  فقط من می دانم

  تو چقدر زیبایی* . *

  | رسول یونان |​
 • بارگذاری
 • بارگذاری
 • بارگذاری
 • بارگذاری
بالا