دادن مدال

 1.  

  مدال برترین های چت

  . 8/16/19. این مدال به کاربرانی که در چت فعال هستن و با ادب و صحبت باعث جذب کاربران دیگر به انجمن یک رمان می شوند داده می شود
 2.  

  مدال اعتماد

  . به کاربرانی که همواره مورد اعتماد مدیران و سایر افراد انجمن هستند، اهدا می‌گردد.
 3.  

  مدال کاربر یک رمان

  . تقدیم با احترام
 4.  

  مدال وفاداری

  . این مدال به کاربران وفادار انجمن که حضور و فعالیت قابل قبولی دارند، اهدا می گردد .
بالا