دادن مدال

 1.  

  مدال اعتماد

  . به کاربرانی که همواره مورد اعتماد مدیران و سایر افراد انجمن هستند، اهدا می‌گردد.
 2.  

  مدال کاربر یک رمان

  .
 3.  

  مدال ناظر انجمن

  . ناظر انجمن
 4.  

  مدال مدیر با لیاقت

  . سپاس از فعالیت شما
 5.  

  مدال وفاداری

  . سپاس از همراهی با یک رمان
بالا