دادن مدال

 1.  

  مدال کاربر دوست داشتنی

  . این مدال به کاربرانی که توسط تیم یک رمان محبوب و اخلاق خوبی داشته باشند اهدا می شود
 2.  

  مدال اعتماد

  . به کاربرانی که همواره مورد اعتماد مدیران و سایر افراد انجمن هستند، اهدا می‌گردد.
 3.  

  مدال بیشترین ارسال کننده

  . این مدال به کاربری که ارسال های مفید و زیادی داشته باشد اهدا می شود
 4.  

  مدال کاربر یک رمان

  . سپاس از شما
 5.  

  مدال مدیر با لیاقت

  . سپاس از همراهی با یک رمان
 6.  

  مدال وفاداری

  . سپاس از همراهی با یک رمان
بالا