iMehtti
امتیاز واکنش
112

ارسال های پروفایل آخرین فعالیت ارسال ها درباره

 • دستان سردش را در پالتوی قهوه ای خود کرد؛از شدت سرما میلرزید.
  صُمُّ بُکم به اطرافش نگاه میکرد و مناظره گر تاثیر جهان واهی بر روی مردم بود!
  طرد شده و تنها خود را در جهانی یافت که ارزش ها را محدودیت و مهربانی و عشق را جز حماقت نمیدیدند!
  خسته از تکاپوی شهر خود را در حوض نفرت غرق کرده بود؛اما نفرت از چه؟
  تنفر از زبان هایی که همچون تیغ برنده ای قلب ها را زخمی میکرد؛ای کاش آن تیغ ها تیز بودند و کار خود را سریع انجام میدادند!
  iMehtti
  iMehtti
  تیغ زبان انقدر کند است که انسان را زجر کش میکند...
  جمله کلیشه ای هر چه که میکشیم از قلبمان است به معنای واقعی کلمه کلیشه ای است!
  قلب بیچاره که مغلوب است و مضروب...
  این زبان است که سکان کشتی زندگی را بر عهده دارد و هر کار که بخواهد میکند...!
  #چرت_نوشت7
  و اما حقیقت؟!تلخ تر از دروغ!
  حقیقت روشنایئ است که پیش پایت را به رخت میکشد و آینده را بر سرت میکوبد!
  یکم گنگه نه؟چون حقیقته!
  حقایق بی رحمن و بویی از لطافت نبردن؛وقتش که برسه مثل پُتکی سایه شون رو روی افکارت پهن میکنن و میکوبن و میکوبن؛انقدر میکوبن تا افکارت رو عوض کنی!
  تغییراتی رو که برای خودت متحمل میشی قدرت بازوان حقیقته!اون تو رو محکوم به تغییر میکنه!ملتفتی؟
  iMehtti
  iMehtti
  اصلا حقیقت چیه؟
  شده بعد از شنیدن یه چیزی یِکِه بخوری؟
  به همین جا خوردن میگن حقیقت!به همون لحظه که چیزی که فهمیدی رو قبول نمیکنی بهش میگن حقیقت!
  در واقع حقیقت مجموعهٔ اعمال غیر باوریهٔ،با قابلیت تحول!
  حقیقتِ مرگ،حقیقتِ زندگی،حقیقتِ خ**یا*نت...!
  #چرت_نوشت6
  شب‌،آنگاه که خورشید پشت خاکستر خاطرات دفن میشود و نسیم خنک تابستانی موهایت را نوازش میکند،آنگاه که تویی و تو و قرص کامل ماه و افکاری که مغزت را تار و مار کرده؛صدای گوش نواز قورباغه ها و جیرجیرک ها همه جا را فرا گرفته؛وقت مردن است اگر نباشی!
  #چرت_نوشت5
  چشاتو که وا کنی میبینی هنوز خیلیا پشتتن،ولی چون پشتتن نمیبینیشون،بعضی اوقات روت رو برگردون!
  شاید آدمایی رو دیدی که منتظر نگاهتن!
  #چرت_نوشت2
  1)
  زندگی،پارادوکس بزرگی از اتفاقاتِ متفاوته!
  تو باید ها و نباید هاش،از شدن ها و نشدن هاش،از رسیدن و نرسیدن هاش؛از مرگ و زندگیش!
  از "بوی"شیرین زلف یار تا "بوی"تلخ جداییش!
  میفهمیش؟
  2)
  زندگی پر از تضاده،اگه میخوای زنده،زنده بمونی باید درکشون کنی؛نباید ازشون فرار کنی،هر چقدر که قوی ترن تو نترس و برو سمتشون؛اون موقع اونان که ازت میترسن و دمشون رو میزارن رو کولشون!
  مثل سگی که تو خیابون میافته دنبالت!اگه از دستش فرار کنی ممکنه دنبالت کنه ولی اگه بی تفاوت اما هوشیار از کنارش رد شی میفهمه که نترسیدی،میفهمه که تو مثل قبلیا ضعیف نیستی،پس ولت میکنه و میره سراغ شکار بعدی!
  سعیتو بکن تو اون شکار بعدی نباشی ;)
  #چرت_نوشت1
 • بارگذاری
 • بارگذاری
 • بارگذاری
بالا