لی لی
امتیاز واکنش
1,887

ارسال های پروفایل آخرین فعالیت ارسال ها دادن مدال درباره
 • آرزو می‌کنم
  ‎کتاب‌ های خوب بخوانی
  ‎آهنگ‌ های خوب گوش کنی
  ‎عطرهای خوب ببویی
  ‎با آدم‌ های خوب حرف بزنی
  ‎و فراموش نکنی
  ‎که هیچ وقت دیر نیست
  ‎بودن چیزی که دوست داری باشی​


  Never be ashamed of

  yourself because everyone

  is unique for his/her

  own behaviours  هیچ وقت از خودت بودن خجالت نکش

  ‏چون هر کسی با اخلاقیات و رفتار خودشه

  که منحصر به فردِ
  Three sentences for getting SUCCESS

  a) Know more than other

  b) Work more than other

  c) Expect less than other
  سه جمله برای کسب موفقیت :

  الف) بیشتر از دیگران بدانید.

  ب) بیشتر از دیگران کار کنید.

  ج) کمتر انتظار داشته باشید.​
 • بارگذاری
 • بارگذاری
 • بارگذاری
 • بارگذاری
بالا