P.Sh
امتیاز واکنش
35

ارسال های پروفایل آخرین فعالیت ارسال ها درباره

 • خنده ی تلخ من از گریه غم انگیز تر است
  بعد از این عشق به هر عشق جهان می خندم
  هر که آرد سخن از عشق به آن می خندم
  روزی از عشق دلم سوخت که خاکستر شد
  بعد از آن سوز به هر سوز جهان می خندم
  خنده ی تلخ من از گریه غم انگیز تر است
  کارم از گریه گذشته ست به آن میخندم
  نه تو می مانی و نه اندوه...
  و نه هیچیک از مردم این آبادی
  به حباب نگران ل**ب یک رود قسم،
  و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،
  غصه هم می گذرد،...
  آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند
  لحظه ها عریانند....
  به تن لحظه خود، جامه اندوه مپوشان هرگز
  سهراب سپهری
  امیدی بر جماعت نیست، میخواهم رها باشم
  اگر بی انتها هم نیستم بی ابتدا باشم
  چه می شد بین مردم رد شوی آرام و نامرئی
  که مدتهاست میخواهم فقط یک شب خدا باشم
  اگر یک بار دیگر فرصتی باشد که تا دنیا -
  بیایم دوست دارم تا قیامت در کما باشم
  خیابانها پر از دلدار و معشوقان سر در گم
  ولی کو آنکه پیشش میتوانم بی ریا باشم؟
  کسی باید بیاید مثل من باشد، خودم باشد
  که با او جای لفظ مضحک من یا تو، ما باشم
  یکی باشد که بعد از سالها نزدیک او بودن
  به غافلگیر کردنهای نابش آشنا باشم
  دلم یک دوست میخواهد که اوقاتی که دلتنگم
  بگوید خانه را ول کن بگو من کی، کجا باشم؟
  سید سعید صاحب علم
 • بارگذاری
 • بارگذاری
 • بارگذاری
بالا