اشعار خیام ، رباعیات خیام نیشابوری

  1. Michel

    شاعر‌پارسی اشعار خیام نیشابوری

    برخیز و بیا بتا برای دل ما حل کن به جمال خویشتن مشکل ما یک کوزه ش*ر..اب تا بهم نوش کنیم زان پیش که کوزه‌ها کنند از گل ما
بالا