نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

بيوگرافى جاستين. جاستين بيبر جاستين

  1. Arsin

    زندگینامه بيوگرافى جاستين بيبر

    زندگی جاستین بیبر جاستین بیبر در لندن (انتاریو) به دنیا آمد و در شهر استردفورد (انتاریو) بزرگ شد ، مادر جاستین بیبر «پتی مالته» وقتی که ۱۸ ساله بود جاستین را باردار شد ، وقتی جاستین ۲ ساله بود پدرش «جرمی بیبر» برای ازدواج با زن دیگری پتی را طلاق داد و مادرش او را به تنهایی و با درآمد کمی که از...
بالا