نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

فواید سوره ها

  1. فرزانه رجبی

    داروخانه معنوی "فضیلت و خواص سوره ها"

    اولین سوره:الرحمن الرحمن و نام دیگرش «آلاء» پنجاه و پنجمین سوره قرآن است که مکی و 78 آیه دارد. در فضیلت این سوره از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده که فرمودند هر چیزی عروسی دارد و عروس قرآن سوره الرحمن است. و در رویات دیگری آمده : هرکسی سوره الرحمن را قرائت کند خداوند به ضعف و...
بالا