نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

محبوب

  1. نرگس برزن

    دلنوشتهٔ رویاهای تلخِِ نرسیدن |نرگس برزن،کاربرانجمن یک رمان

    نام دلنوشته: رویاهای تلخِ نرسیدن نام نویسنده: نرگس برزن تگ: محبوب ویراستار: s-a-h-a-r مقدمه: کجاست آن پرنده‌ی جادویی که مرا بر بال‌های خود بنشاند تا با هم به اوج آسمان پرواز کنیم، و در دل شب از نظر پنهان شویم؟ برویم کنار همان ستاره‌ای که نامش سهیل است. به زاری از ته دل یک خواهشِ نالان کنم که...
بالا