معرفی قصه و کتاب داستان های کودکان ۷ تا ۱۲ سال

  1. Amaryllis

    معرفی قصه و کتاب داستان های کودکان

    کتاب کودک "فیلسوف کوچولو" این کتاب کتابی است برای پاسخ به پرسش های بی پایان کودکان درمورد همه چیز: خدا، دنیا، مرگ، تولد و ... این کتاب به نوعی توجه ما را به عنوان پدر و مادر هم به این نکته چلب میکند که چه بسیار کودکان بااستعداد و باهوش و جستجوگری که در کودکی با بی توجهی والدین در نطفه خفه شده...
بالا