رمان جديد

  1. Emerald

    در حال تایپ رمان آگرین | فاطمه عطایی کاربر انجمن یک رمان

    کد رمان: ۵۱۱۵ ناظر: @| pãŗişã | خلاصه: حس تلخ نا امیدی را چشیده‌ای؟ حس سیاهی و به ته خط رسیدن را چطور؟ شده است به ته خط رسیده باشی اما همه انتظار شروع از تو داشته باشند؟ گاهی با خود فکر می‌کنم، هنگامی که داشتند سرنوشتم را می‌نوشتند مرکب سیاه رنگی بر روی کاغذ زندگی‌ام ریخته و آن را سیاه کرده؛...
بالا