آموزش زبان انگلیسی‌| پایه هشتم

Paradox.G_M

ناظر رمان
ناظر رمان
عضویت
4/20/19
ارسال ها
1,111
امتیاز
19,173
My Nationality
Continents:قاره‌ها
نکته: توجه داشته باشین که اگر کلمه بالا بدون(s)بیاد، به معنی قاره است.
نکته:(s)در آخر کلمه نماد جمع هست.
Asia/Asian : قاره آسیا
Europe/Europrean:قاره اروپا
Africa/African:قاره‌ آفریقاش
China/Chinese:چین
North America/North American: آمریکای شمالی
South America/South American: آمریکای‌ جنوبی
Australia/Australian:استرالیا
country:کشور
Iran/Iranian:ایران
Nationality:ملیت
Cousin:پسر/دختر عمو،دختر/پسر دایی،عمه
زاده، خاله زاده(نوه‌های‌فامیل)
Originally:اصلیت
 
بالا