نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

اشعار رهاشده کاربران مجموعه اشعار من العشق و حالاته | sama_shams کاربر انجمن یک رمان

  • نویسنده موضوع Sama_Shams
  • تاریخ شروع
  • پاسخ‌ها 22
  • بازدیدها 1,005
  • Tagged users هیچ

Sama_Shams

کاربر ویژه
کاربر ویژه
سطح
19
 
ارسالی‌ها
1,109
پسندها
13,727
امتیازها
34,373
مدال‌ها
17
گفتی که ز هر چیز بترسی به سرت می‌آید
آه از آن روز که از رفتن تو ترسیدم...
و در آغوش تو یک دم به خودم لرزیدم!
آخ...
آخ امروز به دست دل خود داغ نهادم...
که دگر بار نترسد...
که دگر بار نلرزد...
که نترسد...
نکند بیم از این رفتن خاکستریت...
نکند بیم ز ویران شدنش...
از تو ای باعث ویران شدن کشور دل
فقط امروز سوالی دارم!
تو فقط باز بگو پاسخ این دخترک عاشق را!
"من اگر از تو بترسم به سرم می‌آیی؟"*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*قبلا خانم فاطمه فراهانی مصرعی با این مضمون سروده اند.​
 
آخرین ویرایش

Sama_Shams

کاربر ویژه
کاربر ویژه
سطح
19
 
ارسالی‌ها
1,109
پسندها
13,727
امتیازها
34,373
مدال‌ها
17
می‌روی!
طرح لبخند تو در خاطر من می‌ماند...
می‌روی!
عطر پیراهن تو در قفس سرد دلم می‌ماند...
می‌روی!
هرم نفس های تو اینجاست ولی...
می‌روی!
غصه ی یک شهر در اینجاست ولی...
می‌روی!
هر قدمَت خانه خرابم کرده...
دور گردون تباهم که جوابم کرده!
می‌روی!
دخترک مانده در این ویرانه...
دخترک مرده ...
بیا!
دخترک مرده، بیا هلهله کن!
دخترک مرد! بخند...
دخترک مرد...
چرا منتظری؟
قصه امد به سر و دخترک دیوانه
جان بی جان به لبش آمد و مرد...
قصه آمد به سر و دخترک قصه ی ما...
لحظه ای سخت پریشان شد و مرد...!​
 

Sama_Shams

کاربر ویژه
کاربر ویژه
سطح
19
 
ارسالی‌ها
1,109
پسندها
13,727
امتیازها
34,373
مدال‌ها
17
من دلم ویران است!
روح من مانده میان آشوب...
و تمامم هوس روز خوشی را دارد!
من تمامم زخم است...
هی نزن تیشه به بی ریشگی ام...
هی نزن تیشه به این خار ضعیف
سیرِ سیرم ز جهان،
بس که یک عمر از این باده خون جگرم م**س.ت شدم!
این جهان مال شما...
مفت چنگ خودتان!
از برای منِ ویران ز همین دار فنا کوه غمی هم کافیست...‌
باقی اش مال شما
سهم ما ویرانیست
خانهْ تان آباد باد
هر چه خوب است برای خودتان
سهم ما ویرانیست
سهم ما رود بلندی به بلندای پریشان حالیست...
سهم ما تشویش است!
این جهان مال شما
مفت چنگ خودتان
ما به این سهم قناعت کردیم...
باقی اش مال شما
هر چه خوب است برای خودتان
برای خودتان... .

 
آخرین ویرایش
بالا