دلنوشته‌ غیرپارسی مجموعه دلنوشته‌های fateme26 | wishes کاربر انجمن یک رمان

  • نویسنده موضوع ABIGAIL
  • تاریخ شروع
  • پاسخ‌ها 23
  • بازدیدها 268
  • Tagged users هیچ

ABIGAIL

کاربر حرفه ای
تاریخ ثبت‌نام
28/5/20
ارسالی‌ها
1,535
پسندها
9,253
امتیازها
28,673
مدال‌ها
19
When you hate something, you can no longer look at it as something useful to yourself
.Even if it is a wish


هنگامی که از چیزی متنفر می‌شوی دیگر نمی‌توانی به آن به چشم یک چیز مفید برای خود نگاه کنی
حتی اگر آن چیز آرزو باشد.
 

ABIGAIL

کاربر حرفه ای
تاریخ ثبت‌نام
28/5/20
ارسالی‌ها
1,535
پسندها
9,253
امتیازها
28,673
مدال‌ها
19
***


Your mind is screaming in pain and you are still desperate to defeat what you call your highest desire


ذهنت پژواکی از درد را فریاد می‌کشد و تو هنوز در استیصال شکست دادن چیزی هستی که آن را برترین آرزوی خود می‌خواندی.
 

ABIGAIL

کاربر حرفه ای
تاریخ ثبت‌نام
28/5/20
ارسالی‌ها
1,535
پسندها
9,253
امتیازها
28,673
مدال‌ها
19
***

It was a day when people were ready to kill each other to achieve their dreams
!The day has come when no one wishes anymore


روزی بود که مردم برای دست پیدا کردن به آرزوهای خود حاضر بودند یکدیگر را بکشند!
حال روزی رسیده است که دیگر کسی آرزویی ندارد!
 

ABIGAIL

کاربر حرفه ای
تاریخ ثبت‌نام
28/5/20
ارسالی‌ها
1,535
پسندها
9,253
امتیازها
28,673
مدال‌ها
19
***

.Wishes that were buried overnight are simply forgotten
Like a murderer who wanders around killing dreams every .night
...Quiet
؟!And what is cerebral hemorrhage but away from the dream

ساده فراموش می‌شوند آرزوهایی که در یک شب به خاک سپرده شدند.
مثل قاتلی که هر شب دور آرزوهات برای کشتنشون پرسه میزنه.
آرام..
و خون‌ریزی مغزی چیست جز دوری از رویا؟
!

 
بالا