نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

متفرقه تایپ شخصیتی کرکترهای انیمه سگ‌های ولگرد بانگو

  • نویسنده موضوع .Aliferous.
  • تاریخ شروع
  • پاسخ‌ها 0
  • بازدیدها 38
  • Tagged users هیچ

.Aliferous.

پرسنل مدیریت
مدیر تالار سینما
سطح
12
 
ارسالی‌ها
478
پسندها
7,024
امتیازها
21,583
مدال‌ها
19
  • نویسنده موضوع
  • مدیر
  • #1
دازای اوسامو: entp
***
ناکاجیما آتسوشی: infp
***
اودوگاوا رانپو: intp
***
ریونوسکه آکوتاگاوا: isfp
***
ناکاهارا چویا: estp
***
کونیکیدا دوپو: istj
***
داستایوفسکی فئودور: intj
***
آکیکو یوسانو: istp
***
اوگای موری: entj
***
میازاوا کنجی: esfj
***
ادگار آلن پو: infp
***
ایزومی کیوکا: istj
***
یونیچیرو تانیزاکی: isfp
***
تاچیهارا: esfp
***
هیگوچی: istj
***
گین: istp
***
کویو اوزاکی: enfj
***
فوکوزاوا: istj
***
موتوجیرو کاجی: estp
***
ریورو هیروتسو: istj
***
نیکولای گوگول: esfp
***
سیمگا: infj
***
اوداساکو: infj
***
شیبوساوا تاتسوهیکو: isfp
...

 
بالا