شعر مجموعه اشعار برخاسته از صفر مطلق | ستایش کاربر انجمن یک رمان

 • نویسنده موضوع شکوفه یاس
 • تاریخ شروع
 • پاسخ‌ها 15
 • بازدیدها 632
 • کاربران تگ شده هیچ

شکوفه یاس

نو ورود
نو ورود
تاریخ ثبت‌نام
29/5/23
ارسالی‌ها
26
پسندها
233
امتیازها
990
مدال‌ها
2
سطح
2
 
 • نویسنده موضوع
 • #11
من در انتهای جاده ها
و درپس بینهایت وجود
خانه ای دارم
به رنگ آرزو
باسایه ای از رنگین کمان خاطره
رنگین کمانی با طیف خاکستری
و اضطرابی به رنگ افسردگی
ابری درحال باریدن
و بغضی درحال ترکیدن
من درانتها ی جاده ها
خانه ای دارم
باریسمانی از توکل
که به ستاره ای وصل کرده ام
خانه آرزوهایم سنگین و بار تحقیرهاعظیم
من درانتهای آسمان ها خانه ای دارم ...
در جوار ستاره ای که میدرخشد
 
آخرین ویرایش

شکوفه یاس

نو ورود
نو ورود
تاریخ ثبت‌نام
29/5/23
ارسالی‌ها
26
پسندها
233
امتیازها
990
مدال‌ها
2
سطح
2
 
 • نویسنده موضوع
 • #12
دچارم من دچارتو
گرفتارم به دام تو
تنفس کن هوایم سرد
شده جانم فدای تو !
گرفتارم رهایم کن !
ز زنجیر تو در بندم
ازین شمشیر مهراگین
چقدر زخمم چقدر زخمم
 
آخرین ویرایش

شکوفه یاس

نو ورود
نو ورود
تاریخ ثبت‌نام
29/5/23
ارسالی‌ها
26
پسندها
233
امتیازها
990
مدال‌ها
2
سطح
2
 
 • نویسنده موضوع
 • #13
به دلم وسوسه ای هست
که بگذرم ز راهت
که کشم دم بلندی و ر‌وم ز پیشگاهت
به تنم عطر تو باشد
به دلم مهر تو اما،
چه کنم که تلخ باشی
تو به جان و طاقت ما
نگهت پراز غرور است ودمت پراز تکبر
به همین غرور هایت شکنی تو طاقت ما
گل سرسبد تو باشی و
تنت تهی ز الفت
به تنم امید باشد شدنم * ز پیشگاهت
گل پر غرور مجلس !
چه کنی تو با نبودم ؟!
بروم یا که بمونم ؟
همه ظهرو صبح و شامم
به دلم همه امیدی که کشی تو ناز من را
که شوم نو گل خندان
ز لطافت نگاهت
چه کنم که سنگ باشد همه ی وجودت ای گل!
همه وعده مکر باشد نکنی تویک نگاهم

شدن * : به معنای رفتن
 
آخرین ویرایش

شکوفه یاس

نو ورود
نو ورود
تاریخ ثبت‌نام
29/5/23
ارسالی‌ها
26
پسندها
233
امتیازها
990
مدال‌ها
2
سطح
2
 
 • نویسنده موضوع
 • #14
تشنه ی پرواز بودم
شمع جانم بی تلنگر
در پی فتح جهان ها
او گرفت شور نگاهم
ان یکی بالم نیفزود
وان یکی زخمی بزد رفت
مینویسم باتاسف
با دلی پر از تلنگر
مینویسم از نگاهم
در پی نوری بیفرسرد
قعر چاهم قعر چاهم
در سرم نوری ز پرواز
 
آخرین ویرایش

شکوفه یاس

نو ورود
نو ورود
تاریخ ثبت‌نام
29/5/23
ارسالی‌ها
26
پسندها
233
امتیازها
990
مدال‌ها
2
سطح
2
 
 • نویسنده موضوع
 • #15
خراب احوال و معتادم
مرا مستی ز بدحالیست
 

شکوفه یاس

نو ورود
نو ورود
تاریخ ثبت‌نام
29/5/23
ارسالی‌ها
26
پسندها
233
امتیازها
990
مدال‌ها
2
سطح
2
 
 • نویسنده موضوع
 • #16
درپس هر ترانه ای
همچو من عاشقانه ای
تو ابتدای انتهای
هرگل بهانه ای
عاشق جاودانه ای
در پس اضطراب شب
تو چتر هر ستاره ای
بار اله من تویی
بنده رو سیه منم
نیست کسی که گویدم
برای عاشق خودت
اینهمه ناز میکنی ؟
با همگان به جز خدا
راز و نیاز میکنی
عاشق و باوفا تویی
بنده پرجفا منم
 

موضوعات مشابه

کاربران بازدید کننده از موضوع (تعداد: 0)

کاربران در حال مشاهده موضوع (تعداد: 0, کاربر: 0, مهمان: 0)

عقب
بالا