متفرقه طبقه بندی جانداران چیست و بر چه اساسی انجام می شود؟ — به زبان ساده

زهـرا دُلاریـᥫ᭡

سرپرست بازنشسته درسی + نقاش انجمن
پرسنل مدیریت
مدیر تالار طبیعت
تاریخ ثبت‌نام
21/8/19
ارسالی‌ها
6,895
پسندها
9,507
امتیازها
55,373
مدال‌ها
32
سطح
17
 
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #21

باکتری ها​

باکتری‌ها نیز پروکاریوت هستند و حوزه آن‌ها شامل سلول‌هایی با rRNA باکتریایی، بدون غشای هسته‌ای، دارای غشایی حاوی لیپیدهای دی‌استیل‌گلیسرول است. بسیاری از آن‌ها در محیط طندگی انسان رشد می‌کنند که اولین پروکاریوت‌های کشف شده بودند. هنگامی که آرکی‌ها برای اولین بار به عنوان یک کلاد (Clade) از باکتری‌ها جدا شدند، آن‌ها را یوباکتر (Eubacteria) نامیدند. اکثر پروکاریوت‌های بیماری‌زا متعلق به پروکاریوت‌ها هستند. به همین دلیلی و از آنجا که رشد آرکی‌ها در آزمایشگاه دشوار است، در حال حاضر باکتری‌ها بیشتر از آرکی‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرند. برخی‌ از انواع باکتری‌ها عبارتند از:

 • سیانوباکترها (Cyanobacteria): باکتری‌های فتوسنتز کننده هستند.
 • اکتینوباکترها...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
امضا : زهـرا دُلاریـᥫ᭡
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] Amin

زهـرا دُلاریـᥫ᭡

سرپرست بازنشسته درسی + نقاش انجمن
پرسنل مدیریت
مدیر تالار طبیعت
تاریخ ثبت‌نام
21/8/19
ارسالی‌ها
6,895
پسندها
9,507
امتیازها
55,373
مدال‌ها
32
سطح
17
 
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #22

یوکاریوت ها​

یوکاریا یا یوکاریوت‌ها همانطور که گفته شد، شامل موجوداتی هستند که هسته سلولی آن‌ها با یک غشا پوشیده شده است. برخی از آن‌ها تک‌سلولی‌های بزرگ و برخی میکروسکوپی و برخی موجودات بزرگ غیر میکروسکوپی هستند. اعضای قلمرو یوکاریا که یوکاریوت نامیده می‌شوند، دارای اندامک‌های متصل به غشاء (شامل هسته حاوی مواد ژنتیکی) هستند و توسط پنج فرمانرو نمایندگی می‌شوند:

 • گیاهان (Plantae)
 • آغازیان (Protozoa)
 • حیوانات (Animalia)
 • کرومیست‌ها یا گیاهان تک سلولی (Chromista)
 • قارچ‌ها (Fungi)
یوکاریوتا

فرمانرو جانداران​

قبل از لینه، گیاهان و حیوانات فرمانرو...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
امضا : زهـرا دُلاریـᥫ᭡
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] Amin

زهـرا دُلاریـᥫ᭡

سرپرست بازنشسته درسی + نقاش انجمن
پرسنل مدیریت
مدیر تالار طبیعت
تاریخ ثبت‌نام
21/8/19
ارسالی‌ها
6,895
پسندها
9,507
امتیازها
55,373
مدال‌ها
32
سطح
17
 
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #23

شاخه در جانداران​

در زیست‌شناسی، شاخه (Phylum) سطح طبقه‌بندی یا رتبه بندی تاکسونومیک پایین‌تر از قلمرو و بالاتر از کلاس است. در گیاه‌شناسی به شاخه، دسته هم گفته می‌شود. به طور غیر رسمی، شاخه را می‌توان به عنوان گروهی از موجودات بر اساس تخصص عمومی برنامه بدن در نظر گرفت. در ابتدایی‌ترین حالت، پناهگاه را می‌توان به دو صورت تعریف کرد. به عنوان گروهی از موجودات با درجه مشخصی از شباهت ریخت‌شناختی یا رشدی (تعریف فنتیک) یا گروهی از موجودات با درجه خاصی از وابستگی تکاملی (تعریف فیلوژنتیک) هستند.

تلاش برای تعریف سطحی از سلسله مراتب لینین بدون اشاره به ارتباط (تکاملی) دقیق نیست، اما تعریف فنتیک در هنگام پرداختن به سؤالات ماهیت ریخت‌شناسی مانند موفقیت برنامه‌های مختلف بدن مفید...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
امضا : زهـرا دُلاریـᥫ᭡
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] Amin

زهـرا دُلاریـᥫ᭡

سرپرست بازنشسته درسی + نقاش انجمن
پرسنل مدیریت
مدیر تالار طبیعت
تاریخ ثبت‌نام
21/8/19
ارسالی‌ها
6,895
پسندها
9,507
امتیازها
55,373
مدال‌ها
32
سطح
17
 
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #24

شاخه گیاهان​

فرمانرو گیاهان به روش‌های مختلف توسط زیست‌شناسان مختلف تعریف شده است. همه تعاریف شامل جنین‌های زنده (گیاهان خشکی) هستند که ممکن است دو بخش جلبک سبز، سبزتباران یا کلروفیتا (Chlorophyta) و (Charophyta)، به آن‌ها اضافه شود تا کلاید Viridiplantae را تشکیل دهد. سیستم Cavalier - Smith را در برابر گیاهان با آرکئاپلاستیدا یا باستان‌گیاهیان (Archaeplastida)، گروهی شامل سبزگیاهان (Viridiplantae) و جلبک قرمز (Rhodophyta) و گلوکوفیتا یا گلوکوفیت‌ها (Glaucophyta) تقسیم می‌کند. تعریف و طبقه‌بندی گیاهان در سطح تقسیم‌بندی نیز از منبع به منبع دیگر متفاوت است و در سال‌های اخیر به تدریج تغییر کرده است.

بنابراین برخی منابع دم اسبی را در تقسیم زیر رده دم‌اسبی‌ها...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
امضا : زهـرا دُلاریـᥫ᭡
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] Amin

زهـرا دُلاریـᥫ᭡

سرپرست بازنشسته درسی + نقاش انجمن
پرسنل مدیریت
مدیر تالار طبیعت
تاریخ ثبت‌نام
21/8/19
ارسالی‌ها
6,895
پسندها
9,507
امتیازها
55,373
مدال‌ها
32
سطح
17
 
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #25
از زمان انتشار اولین سیستم APG در سال 1998 که طبقه‌بندی آنژیواسپرم‌ها یا نهاندانگان (گیاهان گلدار) را تا سطح رده پیشنهاد می‌کرد، بسیاری از منابع ترجیح داده‌اند که رتبه‌های بالاتر از رده را به عنوان کلادهای غیر رسمی تلقی کنند. در مواردی که رتبه‌های رسمی ارائه شده است، تقسیم‌بندی‌های سنتی ذکر شده در زیر به سطح بسیار پایین‌تری کاهش یافته است، به عنوان مثال زیر کلاس‌ها (Subclasses).

شاخه Microsporidia به طور کلی در قارچ‌ها گنجانده شده است، اگرچه روابط دقیق آن نامشخص است و توسط انجمن بین المللی پروتستولوژیست‌ها به عنوان تک یاخته در نظر گرفته می‌شود. تجزیه و تحلیل مولکولی قارچ‌های زیگومیکوتا یا قارچ‌های یوغی (Zygomycota) نشان داده است که آن پلی پلیتیک است (اعضای آن یک جد فوری ندارند) که از...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
امضا : زهـرا دُلاریـᥫ᭡
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] Amin

زهـرا دُلاریـᥫ᭡

سرپرست بازنشسته درسی + نقاش انجمن
پرسنل مدیریت
مدیر تالار طبیعت
تاریخ ثبت‌نام
21/8/19
ارسالی‌ها
6,895
پسندها
9,507
امتیازها
55,373
مدال‌ها
32
سطح
17
 
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #26

شاخه آغازیان​

فرمانرو آغازیان (Protoctista) در مدل سنتی پنج یا شش فرمانرو گنجانده شده است، جایی که می‌توان آن را شامل همه یوکاریوت‌هایی که گیاه، حیوان یا قارچ نیستند، تعریف کرد. آغازیان یک تاکسون پلی فنل است که برای زیست‌شناسان امروزی کمتر از گذشته قابل قبول است. پیشنهاداتی برای تقسیم آن بین چندین پادشاهی جدید مانند پروتوزوآ و کرومیستا در سیستم کاوالیر اسمیت ارائه شده است. طبقه‌بندی پروتستیست از دیرباز ناپایدار بوده است با رویکردها و تعاریف مختلف که منجر به طرح‌های طبقه‌بندی رقیب بسیاری شده است. شاخه ذکر شده در اینجا برای کرومیست‌ها (Chromista) و آغازیان توسط کاتالوگ زندگی (Catalogue of Life) استفاده می‌شود، اقتباس از سیستم مورد استفاده توسط انجمن بین‌المللی...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
امضا : زهـرا دُلاریـᥫ᭡
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] Amin

زهـرا دُلاریـᥫ᭡

سرپرست بازنشسته درسی + نقاش انجمن
پرسنل مدیریت
مدیر تالار طبیعت
تاریخ ثبت‌نام
21/8/19
ارسالی‌ها
6,895
پسندها
9,507
امتیازها
55,373
مدال‌ها
32
سطح
17
 
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #27
آغازیان

شاخه باکتری ها​

شاخه‌های باکتریایی دودمان اصلی حوزه باکتری‌ها را تشکیل می‌دهند. در حالی که تعریف دقیق شاخه باکتریایی مورد بحث است، یک تعریف رایج این است که شاخه باکتریایی یک نسب تک باکتری است که ژن‌های 16S rRNA آن‌ها دارای توالی زوجی حدود 75 یا کمتر با اعضای دیگر شاخه‌های باکتریایی است. تخمین زده شده است که 1300 پوند شاخه باکتریایی وجود دارد.

از سال 2020، 41 شاخه باکتریایی به طور رسمی توسط LPSN پذیرفته شده است، 89 فیل باکتریایی در پایگاه داده Silva شناخته شده است، ده‌ها مورد دیگر پیشنهاد شده است و صدها مورد احتمالاً هنوز کشف نشده است. تا سال 2017، تقریباً 72 درصد از شاخه‌های...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
امضا : زهـرا دُلاریـᥫ᭡
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] Amin

زهـرا دُلاریـᥫ᭡

سرپرست بازنشسته درسی + نقاش انجمن
پرسنل مدیریت
مدیر تالار طبیعت
تاریخ ثبت‌نام
21/8/19
ارسالی‌ها
6,895
پسندها
9,507
امتیازها
55,373
مدال‌ها
32
سطح
17
 
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #28

شاخه آرکی باکترها یا باستانیان​

آرکی‌ها یا باستانیان دارای ویژگی‌های منحصر به فردی هستند که آن‌ها را از دو حوزه دیگر یعنی باکتری‌ها و یوکاریوت‌ها جدا می‌کنند. آرکی‌ها به چندین شاخه شناخته شده تقسیم می‌شوند. طبقه‌بندی این جانداران مشکل است زیرا اکثر آن‌ها در آزمایشگاه جداسازی نشده‌اند و فقط توسط توالی ژنی در نمونه‌های محیطی شناسایی شده‌اند. در حال حاضر پنج شاخه از آرکی‌ها وجود دارند که با فهرست اسامی پروکاریوتی و نام مستعار (LPSN) پذیرفته شده‌اند.

 • پَهن‌باستانیان (Euryarchaeota)، رایج‌ترین شاخه باستانیان که شامل متانوژن‌ها است که اغلب در روده جانوران زندگی و گاز متان تولید می‌کنند. آرکی‌باکترهای مقاوم به گرما هم از دیگر گونه‌های پهن‌باستانیان هستند...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
امضا : زهـرا دُلاریـᥫ᭡
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] Amin

زهـرا دُلاریـᥫ᭡

سرپرست بازنشسته درسی + نقاش انجمن
پرسنل مدیریت
مدیر تالار طبیعت
تاریخ ثبت‌نام
21/8/19
ارسالی‌ها
6,895
پسندها
9,507
امتیازها
55,373
مدال‌ها
32
سطح
17
 
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #29

شاخه حیوانات​

حیوانات (متازوآ نیز نامیده می‌شوند) موجودات چند سلولی و یوکاریوتی در پادشاهی بیولوژیکی (Animalia) هستند. به استثنای موارد کمی، حیوانات از مواد آلی استفاده می‌کنند، اکسیژن تنفس می‌کنند، قادر به حرکت هستند، می‌توانند از طریق جنسی تولید مثل کنند و در مرحله رشد انتوژنیک (Ontogenetic) که بدن آن‌ها شامل یک کره توخالی از سلول‌ها، بلاستولا، در طول رشد جنینی است، طی می‌کنند. بیش از 1.5 میلیون گونه جانوری زنده توصیف شده است - از جمله حدود 1 میلیون حشره هستند اما برآورد شده است که در مجموع بیش از 7 میلیون گونه جانوری وجود دارد. طول حیوانات از 8/5 میکرومتر تا 33/6 متر است.

آن‌ها تعاملات پیچیده‌ای با یکدیگر و محیط‌های خود دارند و شبکه های غذایی پیچیده‌ای را تشکیل...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
امضا : زهـرا دُلاریـᥫ᭡
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] Amin

زهـرا دُلاریـᥫ᭡

سرپرست بازنشسته درسی + نقاش انجمن
پرسنل مدیریت
مدیر تالار طبیعت
تاریخ ثبت‌نام
21/8/19
ارسالی‌ها
6,895
پسندها
9,507
امتیازها
55,373
مدال‌ها
32
سطح
17
 
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #30
در 1874، ارنست هاکل سلطنت حیوانات را به متازوآ چند سلولی (که امروزه مترادف حیوانات نامیده می‌شود) تقسیم کرد. تک یاخته‌ها، موجودات تک‌سلولی دیگر حیوان محسوب نمی‌شوند. در دوران مدرن، طبقه‌بندی بیولوژیکی حیوانات متکی به تکنیک‌های پیشرفته‌ای مانند فیلوژنتیک مولکولی است که در نشان دادن روابط تکاملی بین گونه‌ها مؤثر است. انسان‌ها از بسیاری از گونه‌های جانوری دیگر مانند غذا (از جمله گوشت، شیر و تخم مرغ)، برای مواد (مانند چرم و پشم)، به عنوان حیوانات خانگی و حیوانات کارگر از جمله برای حمل و نقل استفاده می‌کنند. از سگ‌ها و پرندگان شکاری در شکار استفاده شده است، در حالی که بسیاری از حیوانات زمینی و آبی برای ورزش شکار می‌شدند. حیوانات غیر انسانی از قدیم در هنر ظاهر شده‌اند و در اساطیر و دین برجسته...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
امضا : زهـرا دُلاریـᥫ᭡
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] Amin

کاربران بازدید کننده از موضوع (تعداد: 0)

کاربران در حال مشاهده موضوع (تعداد: 0, کاربر: 0, مهمان: 0)

عقب
بالا