مشاعره مشاعره با حرف ح

فلورا.

کاربر حرفه ای
کاربر حرفه ای
تاریخ ثبت‌نام
6/8/22
ارسالی‌ها
1,828
پسندها
3,789
امتیازها
24,473
حالِ خونین دلان که گوید باز؟

وز فلک خونِ خُم که جوید باز؟
 
امضا : فلورا.
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] m.sina

Delaram*☆♡

کاربر فعال سرگرمی
کاربر فعال بخش
تاریخ ثبت‌نام
1/9/23
ارسالی‌ها
738
پسندها
4,382
امتیازها
17,773
حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست
که آشنا سخن آشنا نگه دارد
 
امضا : Delaram*☆♡

ملکه جهنمی❄

کاربر حرفه ای
کاربر حرفه ای
تاریخ ثبت‌نام
2/8/19
ارسالی‌ها
2,016
پسندها
13,011
امتیازها
38,673
حالِ خونین دلان که گوید باز؟

وز فلک خونِ خُم که جوید باز؟
 
امضا : ملکه جهنمی❄

m.sina

کاربر حرفه ای
کاربر حرفه ای
تاریخ ثبت‌نام
10/8/20
ارسالی‌ها
2,817
پسندها
5,766
امتیازها
30,973
حالِ خونین دلان که گوید باز؟

وز فلک خونِ خُم که جوید باز؟

حاجت دام و کمندی نیست در تسخیر ما
گردش چشمی بود بس حلقه زنجیر ما

ما خراب از آب شمشیر تغافل گشته ایم
می توان کردن به گرد دامنی تعمیر ما
 
امضا : m.sina

ملکه جهنمی❄

کاربر حرفه ای
کاربر حرفه ای
تاریخ ثبت‌نام
2/8/19
ارسالی‌ها
2,016
پسندها
13,011
امتیازها
38,673
حلقه بر در کوفتن ما را ندارد حاصلی
ما در منزل به روی خود ز بیرون بسته ایم
 
امضا : ملکه جهنمی❄

Delaram*☆♡

کاربر فعال سرگرمی
کاربر فعال بخش
تاریخ ثبت‌نام
1/9/23
ارسالی‌ها
738
پسندها
4,382
امتیازها
17,773
حال دل با تو گفتنم هوس است
خبر دل شنفتنم هوس است
 
امضا : Delaram*☆♡

ملکه جهنمی❄

کاربر حرفه ای
کاربر حرفه ای
تاریخ ثبت‌نام
2/8/19
ارسالی‌ها
2,016
پسندها
13,011
امتیازها
38,673
حلقه بر در کوفتن ما را ندارد حاصلی
ما در منزل به روی خود ز بیرون بسته ایم
 
امضا : ملکه جهنمی❄

Jan.Sakht

رو به پیشرفت
رو به پیشرفت
تاریخ ثبت‌نام
5/9/23
ارسالی‌ها
151
پسندها
1,024
امتیازها
6,463
حرفـهایـم مــــرده را جــــان می‌دهــد
واژه‌هایـم بوی بـاران می‌دهـــد
 
امضا : Jan.Sakht

ملکه جهنمی❄

کاربر حرفه ای
کاربر حرفه ای
تاریخ ثبت‌نام
2/8/19
ارسالی‌ها
2,016
پسندها
13,011
امتیازها
38,673
حاله سوخته سوخته دل داند و بس
فقط شمع داند که سوختن پروانه ز چیست
 
امضا : ملکه جهنمی❄

Jan.Sakht

رو به پیشرفت
رو به پیشرفت
تاریخ ثبت‌نام
5/9/23
ارسالی‌ها
151
پسندها
1,024
امتیازها
6,463
حمــلـة دیـگــر بمـــیرم از بشـــر

تا بـــرآرم از ملایـــک بــال و پــر
 
امضا : Jan.Sakht
عقب
بالا