نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

روز شمار روزشمار کنکور ۱۴۰۳

  • نویسنده موضوع دهان پریش؛
  • تاریخ شروع
  • پاسخ‌ها 19
  • بازدیدها 306
  • کاربران تگ شده هیچ
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

زهـرا دُلاریـᥫ᭡

پرسنل مدیریت
سرپرست تالار
سطح
17
 
ارسالی‌ها
6,554
پسندها
8,646
امتیازها
51,473
مدال‌ها
31
امروز ۸آبان ۱۴۰۲
____________________

۱۷۷روز تا کنکور۱۴۰۳ تجربی نوبت‌اول اردیبهشت‌ماه

۲۴۷روز تا کنکور۱۴۰۳ تجربی نوبت‌دوم تیرماه


~~~~~~~~~~~~~


۱۷۸روز تا کنکور۱۴۰۳ ریاضی نوبت‌اول اردیبهشت‌ماه

۲۴۸روز تا کنکور۱۴۰۳ ریاضی نوبت‌دوم تیرماه


~~~~~~~~~~~~~


۱۷۹روز تا کنکور۱۴۰۳ انسانی نوبت‌اول اردیبهشت‌ماه

۲۴۹روز تا کنکور۱۴۰۳ انسانی نوبت‌دوم تیرماه


~~~~~~~~~~~~~


۱۸۰روز تا کنکور۱۴۰۳ هنر نوبت‌اول اردیبهشت‌ماه

۲۵۰روز تا
کنکور۱۴۰۳ هنر...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
امضا : زهـرا دُلاریـᥫ᭡

زهـرا دُلاریـᥫ᭡

پرسنل مدیریت
سرپرست تالار
سطح
17
 
ارسالی‌ها
6,554
پسندها
8,646
امتیازها
51,473
مدال‌ها
31
امروز ۲۲آبان ۱۴۰۲
____________________

۱۶۲روز تا کنکور۱۴۰۳ تجربی نوبت‌اول اردیبهشت‌ماه

۲۳۲روز تا کنکور۱۴۰۳ تجربی نوبت‌دوم تیرماه


~~~~~~~~~~~~~


۱۶۳روز تا کنکور۱۴۰۳ ریاضی نوبت‌اول اردیبهشت‌ماه

۲۳۳روز تا کنکور۱۴۰۳ ریاضی نوبت‌دوم تیرماه


~~~~~~~~~~~~~


۱۶۴روز تا کنکور۱۴۰۳ انسانی نوبت‌اول اردیبهشت‌ماه

۲۳۴روز تا کنکور۱۴۰۳ انسانی نوبت‌دوم تیرماه


~~~~~~~~~~~~~


۱۶۶روز تا کنکور۱۴۰۳ هنر نوبت‌اول اردیبهشت‌ماه

۲۳۶روز تا
کنکور۱۴۰۳...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
آخرین ویرایش
امضا : زهـرا دُلاریـᥫ᭡

زهـرا دُلاریـᥫ᭡

پرسنل مدیریت
سرپرست تالار
سطح
17
 
ارسالی‌ها
6,554
پسندها
8,646
امتیازها
51,473
مدال‌ها
31
امروز ۲۵آبان ۱۴۰۲
____________________

۱۵۹روز تا کنکور۱۴۰۳ تجربی نوبت‌اول اردیبهشت‌ماه

۲۲۹روز تا کنکور۱۴۰۳ تجربی نوبت‌دوم تیرماه


~~~~~~~~~~~~~


۱۶۰روز تا کنکور۱۴۰۳ ریاضی نوبت‌اول اردیبهشت‌ماه

۲۳۰روز تا کنکور۱۴۰۳ ریاضی نوبت‌دوم تیرماه


~~~~~~~~~~~~~


۱۶۱روز تا کنکور۱۴۰۳ انسانی نوبت‌اول اردیبهشت‌ماه

۲۳۱روز تا کنکور۱۴۰۳ انسانی نوبت‌دوم تیرماه


~~~~~~~~~~~~~


۱۶۳روز تا کنکور۱۴۰۳ هنر نوبت‌اول اردیبهشت‌ماه

۲۳۳روز تا
کنکور۱۴۰۳...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
امضا : زهـرا دُلاریـᥫ᭡

زهـرا دُلاریـᥫ᭡

پرسنل مدیریت
سرپرست تالار
سطح
17
 
ارسالی‌ها
6,554
پسندها
8,646
امتیازها
51,473
مدال‌ها
31
امروز ۲۷آبان ۱۴۰۲
____________________

۱۵۷روز تا کنکور۱۴۰۳ تجربی نوبت‌اول اردیبهشت‌ماه

۲۲۷روز تا کنکور۱۴۰۳ تجربی نوبت‌دوم تیرماه


~~~~~~~~~~~~~


۱۵۸روز تا کنکور۱۴۰۳ ریاضی نوبت‌اول اردیبهشت‌ماه

۲۲۸روز تا کنکور۱۴۰۳ ریاضی نوبت‌دوم تیرماه


~~~~~~~~~~~~~


۱۵۹روز تا کنکور۱۴۰۳ انسانی نوبت‌اول اردیبهشت‌ماه

۲۲۹روز تا کنکور۱۴۰۳ انسانی نوبت‌دوم تیرماه


~~~~~~~~~~~~~


۱۶۱روز تا کنکور۱۴۰۳ هنر نوبت‌اول اردیبهشت‌ماه

۲۳۱روز تا
کنکور۱۴۰۳...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
امضا : زهـرا دُلاریـᥫ᭡

زهـرا دُلاریـᥫ᭡

پرسنل مدیریت
سرپرست تالار
سطح
17
 
ارسالی‌ها
6,554
پسندها
8,646
امتیازها
51,473
مدال‌ها
31
امروز ۲۸آبان ۱۴۰۲
____________________

۱۵۶روز تا کنکور۱۴۰۳ تجربی نوبت‌اول اردیبهشت‌ماه

۲۲۶روز تا کنکور۱۴۰۳ تجربی نوبت‌دوم تیرماه


~~~~~~~~~~~~~


۱۵۷روز تا کنکور۱۴۰۳ ریاضی نوبت‌اول اردیبهشت‌ماه

۲۲۷روز تا کنکور۱۴۰۳ ریاضی نوبت‌دوم تیرماه


~~~~~~~~~~~~~


۱۵۸روز تا کنکور۱۴۰۳ انسانی نوبت‌اول اردیبهشت‌ماه

۲۲۸روز تا کنکور۱۴۰۳ انسانی نوبت‌دوم تیرماه


~~~~~~~~~~~~~


۱۶۰روز تا کنکور۱۴۰۳ هنر نوبت‌اول اردیبهشت‌ماه

۲۳۰روز تا
کنکور۱۴۰۳...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
امضا : زهـرا دُلاریـᥫ᭡
  • Love
واکنش‌ها[ی پسندها] zewinab

زهـرا دُلاریـᥫ᭡

پرسنل مدیریت
سرپرست تالار
سطح
17
 
ارسالی‌ها
6,554
پسندها
8,646
امتیازها
51,473
مدال‌ها
31
امروز ۳۰آبان ۱۴۰۲
____________________

۱۵۴روز تا کنکور۱۴۰۳ تجربی نوبت‌اول اردیبهشت‌ماه

۲۲۴روز تا کنکور۱۴۰۳ تجربی نوبت‌دوم تیرماه


~~~~~~~~~~~~~


۱۵۵روز تا کنکور۱۴۰۳ ریاضی نوبت‌اول اردیبهشت‌ماه

۲۲۵روز تا کنکور۱۴۰۳ ریاضی نوبت‌دوم تیرماه


~~~~~~~~~~~~~


۱۵۶روز تا کنکور۱۴۰۳ انسانی نوبت‌اول اردیبهشت‌ماه

۲۲۶روز تا کنکور۱۴۰۳ انسانی نوبت‌دوم تیرماه


~~~~~~~~~~~~~


۱۵۸روز تا کنکور۱۴۰۳ هنر نوبت‌اول اردیبهشت‌ماه

۲۲۸روز تا
کنکور۱۴۰۳...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
امضا : زهـرا دُلاریـᥫ᭡

زهـرا دُلاریـᥫ᭡

پرسنل مدیریت
سرپرست تالار
سطح
17
 
ارسالی‌ها
6,554
پسندها
8,646
امتیازها
51,473
مدال‌ها
31
امروز ۱آبان ۱۴۰۲
____________________

۱۵۳روز تا کنکور۱۴۰۳ تجربی نوبت‌اول اردیبهشت‌ماه

۲۲۳روز تا کنکور۱۴۰۳ تجربی نوبت‌دوم تیرماه


~~~~~~~~~~~~~


۱۵۴روز تا کنکور۱۴۰۳ ریاضی نوبت‌اول اردیبهشت‌ماه

۲۲۴روز تا کنکور۱۴۰۳ ریاضی نوبت‌دوم تیرماه


~~~~~~~~~~~~~


۱۵۵روز تا کنکور۱۴۰۳ انسانی نوبت‌اول اردیبهشت‌ماه

۲۲۵روز تا کنکور۱۴۰۳ انسانی نوبت‌دوم تیرماه


~~~~~~~~~~~~~


۱۵۷روز تا کنکور۱۴۰۳ هنر نوبت‌اول اردیبهشت‌ماه

۲۲۷روز تا
کنکور۱۴۰۳ هنر...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
امضا : زهـرا دُلاریـᥫ᭡

زهـرا دُلاریـᥫ᭡

پرسنل مدیریت
سرپرست تالار
سطح
17
 
ارسالی‌ها
6,554
پسندها
8,646
امتیازها
51,473
مدال‌ها
31
امروز ۶آبان ۱۴۰۲
____________________

۱۴۷روز تا کنکور۱۴۰۳ تجربی نوبت‌اول اردیبهشت‌ماه

۲۱۷روز تا کنکور۱۴۰۳ تجربی نوبت‌دوم تیرماه


~~~~~~~~~~~~~


۱۴۸روز تا کنکور۱۴۰۳ ریاضی نوبت‌اول اردیبهشت‌ماه

۲۱۸روز تا کنکور۱۴۰۳ ریاضی نوبت‌دوم تیرماه


~~~~~~~~~~~~~


۱۴۹روز تا کنکور۱۴۰۳ انسانی نوبت‌اول اردیبهشت‌ماه

۲۱۹روز تا کنکور۱۴۰۳ انسانی نوبت‌دوم تیرماه


~~~~~~~~~~~~~


۱۵۱روز تا کنکور۱۴۰۳ هنر نوبت‌اول اردیبهشت‌ماه

۲۲۱روز تا
کنکور۱۴۰۳ هنر...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
امضا : زهـرا دُلاریـᥫ᭡

زهـرا دُلاریـᥫ᭡

پرسنل مدیریت
سرپرست تالار
سطح
17
 
ارسالی‌ها
6,554
پسندها
8,646
امتیازها
51,473
مدال‌ها
31
امروز ۸آبان ۱۴۰۲
____________________

۱۴۵روز تا کنکور۱۴۰۳ تجربی نوبت‌اول اردیبهشت‌ماه

۲۱۵روز تا کنکور۱۴۰۳ تجربی نوبت‌دوم تیرماه


~~~~~~~~~~~~~


۱۴۶روز تا کنکور۱۴۰۳ ریاضی نوبت‌اول اردیبهشت‌ماه

۲۱۶روز تا کنکور۱۴۰۳ ریاضی نوبت‌دوم تیرماه


~~~~~~~~~~~~~


۱۴۷روز تا کنکور۱۴۰۳ انسانی نوبت‌اول اردیبهشت‌ماه

۲۱۷روز تا کنکور۱۴۰۳ انسانی نوبت‌دوم تیرماه


~~~~~~~~~~~~~


۱۴۹روز تا کنکور۱۴۰۳ هنر نوبت‌اول اردیبهشت‌ماه

۲۱۹روز تا
کنکور۱۴۰۳ هنر...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
امضا : زهـرا دُلاریـᥫ᭡

زهـرا دُلاریـᥫ᭡

پرسنل مدیریت
سرپرست تالار
سطح
17
 
ارسالی‌ها
6,554
پسندها
8,646
امتیازها
51,473
مدال‌ها
31
امروز ۱۰آبان ۱۴۰۲
____________________

۱۴۳روز تا کنکور۱۴۰۳ تجربی نوبت‌اول اردیبهشت‌ماه

۲۱۳روز تا کنکور۱۴۰۳ تجربی نوبت‌دوم تیرماه


~~~~~~~~~~~~~


۱۴۴روز تا کنکور۱۴۰۳ ریاضی نوبت‌اول اردیبهشت‌ماه

۲۱۴روز تا کنکور۱۴۰۳ ریاضی نوبت‌دوم تیرماه


~~~~~~~~~~~~~


۱۴۵روز تا کنکور۱۴۰۳ انسانی نوبت‌اول اردیبهشت‌ماه

۲۱۵روز تا کنکور۱۴۰۳ انسانی نوبت‌دوم تیرماه


~~~~~~~~~~~~~


۱۴۷روز تا کنکور۱۴۰۳ هنر نوبت‌اول اردیبهشت‌ماه

۲۱۷روز تا
کنکور۱۴۰۳...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
امضا : زهـرا دُلاریـᥫ᭡
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
عقب
بالا