مطالب جالب مطالب جالب | قطعه‌های کتاب

 • نویسنده موضوع -Eunoia
 • تاریخ شروع
 • پاسخ‌ها 540
 • بازدیدها 1,390
 • کاربران تگ شده هیچ

-Eunoia

سرپرست تالار عمومی
پرسنل مدیریت
سرپرست تالار
تاریخ ثبت‌نام
26/1/22
ارسالی‌ها
10,245
پسندها
30,185
امتیازها
96,874
مدال‌ها
49
سطح
37
 
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #181
تو
شبیه هیچکس نیستی
اما من
همه را شبیه به تو می‌بینم.
 
امضا : -Eunoia
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] -Ennui

-Eunoia

سرپرست تالار عمومی
پرسنل مدیریت
سرپرست تالار
تاریخ ثبت‌نام
26/1/22
ارسالی‌ها
10,245
پسندها
30,185
امتیازها
96,874
مدال‌ها
49
سطح
37
 
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #182
نزدیکِ آمدنِ توست
تمامِ زندگی‌ام به‌هم ریخته
نمی‌دانم چه مرگم شده
نه می‌توانم چیزی بنویسم
نه می‌توانم چیزی بگویم
باید خوشحال باشم
هستم
اما خوشحالیِ همراه با کلافگی
دیوانه‌ام کرده.
 
امضا : -Eunoia
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] -Ennui

-Eunoia

سرپرست تالار عمومی
پرسنل مدیریت
سرپرست تالار
تاریخ ثبت‌نام
26/1/22
ارسالی‌ها
10,245
پسندها
30,185
امتیازها
96,874
مدال‌ها
49
سطح
37
 
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #183
هنوز نیامده‌ای
دلتنگم که می‌خواهی بروی.
 
امضا : -Eunoia
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] -Ennui

-Eunoia

سرپرست تالار عمومی
پرسنل مدیریت
سرپرست تالار
تاریخ ثبت‌نام
26/1/22
ارسالی‌ها
10,245
پسندها
30,185
امتیازها
96,874
مدال‌ها
49
سطح
37
 
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #184
سفرِ تو کوتاه است
و عمرِ من کوتاه‌تر.
 
امضا : -Eunoia
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] -Ennui

-Eunoia

سرپرست تالار عمومی
پرسنل مدیریت
سرپرست تالار
تاریخ ثبت‌نام
26/1/22
ارسالی‌ها
10,245
پسندها
30,185
امتیازها
96,874
مدال‌ها
49
سطح
37
 
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #185
از لحظه‌ای که بفهمی
طاقتم برای تحملِ دوریت تمام شده
چقدر می‌توانی برای زمانِ مناسبِ آمدن
صبر کنی؟
همان‌قدر که عاقلی‌؟
همان‌قدر که عاشق نیستی.
 
امضا : -Eunoia
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] -Ennui

-Eunoia

سرپرست تالار عمومی
پرسنل مدیریت
سرپرست تالار
تاریخ ثبت‌نام
26/1/22
ارسالی‌ها
10,245
پسندها
30,185
امتیازها
96,874
مدال‌ها
49
سطح
37
 
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #186
عاشق که هستی
زندانیت هم کنند
آزادی از تو سرریز می‌‌کند
عاشق که نیستی
آزاد هم که باشی
از زندان لبریزی.
 
امضا : -Eunoia
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] -Ennui

-Eunoia

سرپرست تالار عمومی
پرسنل مدیریت
سرپرست تالار
تاریخ ثبت‌نام
26/1/22
ارسالی‌ها
10,245
پسندها
30,185
امتیازها
96,874
مدال‌ها
49
سطح
37
 
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #187
تمامِ حرف‌های سیاستمدارانِ جهان
به اندازه‌یِ یک بوسه‌ی تو
تاثیرگذار نیست.
 
امضا : -Eunoia
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] -Ennui

-Eunoia

سرپرست تالار عمومی
پرسنل مدیریت
سرپرست تالار
تاریخ ثبت‌نام
26/1/22
ارسالی‌ها
10,245
پسندها
30,185
امتیازها
96,874
مدال‌ها
49
سطح
37
 
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #188
تمامِ حرف‌های سیاستمدارانِ جهان
به اندازه‌یِ یک بوسه‌ی تو
تاثیرگذار نیست.
 
امضا : -Eunoia
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] -Ennui

-Eunoia

سرپرست تالار عمومی
پرسنل مدیریت
سرپرست تالار
تاریخ ثبت‌نام
26/1/22
ارسالی‌ها
10,245
پسندها
30,185
امتیازها
96,874
مدال‌ها
49
سطح
37
 
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #189
بوسه‌هایم
از هزار فرسنگی
درست روی لب‌های تو
فرود می‌آیند.
 
امضا : -Eunoia
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] -Ennui

-Eunoia

سرپرست تالار عمومی
پرسنل مدیریت
سرپرست تالار
تاریخ ثبت‌نام
26/1/22
ارسالی‌ها
10,245
پسندها
30,185
امتیازها
96,874
مدال‌ها
49
سطح
37
 
 • نویسنده موضوع
 • مدیر
 • #190
امشب
شعری ندارم
شاعرم با من نیست.
 
امضا : -Eunoia
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] -Ennui

کاربران در حال مشاهده موضوع (تعداد: 0, کاربر: 0, مهمان: 0)

عقب
بالا