اصطلاحات نقاشی

yazdan_f

کاربر حرفه ای
کاربر حرفه ای
عضویت
8/18/18
ارسال ها
1,035
امتیاز
23,673
محل سکونت
مشهد

کنتراست تضاد :( سیا ه - سفید ، روشن - تاریک)
کنتراست مطلق : تیره ترین حالت تضاد
دیزاین : طرح - شکلی را بوجود آوردن
آنالیز : تجزیه - جدا سازی
ری لکس : آزاد گذاشتن - بحال راحت در آوردن
کن سن تریشن : تمرکز حواس - منتهای د قت
تکسچر : بافت - نوع پوشش ظاهری سطح
اکسپره سیو : بیانگراحساس
کمپوزیسیون : ( ترکیب بندی) کنار هم چید ن اشیاء یا اشکال بطور، خوشایند
آبجک تیو : غیر ذهنی - علمی
سابجک تیو : خصوصیت فردی - شخصیت
شکل انتزاعی : تصویری که به هیچ یک از اشکال طبیعی شباهت ندارد -جدا ازطبیعت
کلاژ : تصویری که ازچسباندن قطعات کاغذ، پارچه یاچیزهای د یگر د رست شده باشد
فیکساتیو : نوعی ورنی رقیق که روی نقاشی و طراحی می پاشند تا رنگ آنها را ثابت نگهدارد
جسو : زمینه ای که با استفاده از گچ و چسب برای نقاشی ( تامپرا) ساخته می شود
لوکال کالر : رنگ اصلی اشیاء
مد یوم : هر مایعی که برای حل کرد ن پود ر رنگ بکار برود مثل روغن بذرک
مونو کروم : تک رنگ - نقاشی تک رنگ
پرسپکتیو : دوری و نزد یکی اشیاء - نمایش اشیاء در نقاشی به همان شکلی که چشم آنها را می برنگ، مانند مناظر
اسکیس : طرح اولیه - طرح یا یاد داشت سریع برای نقاشی، بد ون درنظر گرفتن جزئیات
فون کالر : رنگ زمینه - رنگ آستر نقاشی
گلیز : هر گاه یک یا چند قشر نازک رنگ رقیق شده را روی قسمتی از نقاشی که کاملا خشک شده باشد قرار دهیم به آن گلیز میگویند
پرتره:یعنی تصویر، نقاشی صورت.
تابلو:کلمه ایست فرانسوی و به پرده یا تخته که بر روی آن نقاشی شده باشد اطلاق می گردد.پرده یا قاب بزرگی که بر آن منظره ای را نقاشی کرده اند تا برای آرایش صحنه به کار رود.
دیوار نگاره:نقاشی که بر روی دیوار کشیده اند،نقاشی دیواری.
سیاه قلم:نوعی نقاشی که در آن تنها از یک مداد یا قلم به رنگ سیاه استفاده میشود .
فرسک:نقاشی های روی دیوار با رنگهای خیس خورده آهکی که در اغلب کلیسا ها و معابد ایتالیا و سایر نقاط اروپا دیده می شود
مدل:در نقاشی به معنی نمونه و ابزار نقاشی.
.پرسپکتیو:سه بعد نمایی چیز یا چیزها از زاویه ای که دیده می شوند.یعنی فن ترسیم اشیا بر حسب دید .معنی لغوی آن دور نماست.
رنگهای اصلی:شامل سه رنگ که سایر رنگها با ترکیب این سه رنگ ساخته می شوند(آبی،زرد، قرمز
رنگهای مکمل:رنگهایی که بر روی چرخه رنگی روبروی هم قرار دارند و یکدیگر را کامل می کنند. مثل آبی- نارنجی، زرد- بنفش،سبز- قرمز.
رنگهای دور رونده:رنگهایی که سرد هستند و متمایل به عقب رفتن هستند.
رنگهای پیش رونده :رنگهایی که گرمند و متمایل به جلو آمدن هستند.
های لایت :درخشنده ترین رنگ
 

موضوعات مشابه


بالا