آوا شناسی در زبان آلمانی

Ailar_D

مدیر تالار ترجمه+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ترجمه
عضویت
3/18/19
ارسال ها
447
امتیاز
24,583
محل سکونت
KSH
در ضمن ssاس همیشه با کمک تکیه بر miss استفاده می شود

Missverständnis (= سوتفاهم ) , missachten (= نادیده گرفتن)
 

Ailar_D

مدیر تالار ترجمه+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ترجمه
عضویت
3/18/19
ارسال ها
447
امتیاز
24,583
محل سکونت
KSH
ک ß می نویسند اشخاص بعد از یک کلمه طولانی / یک اوملات بلند یا یعد از حرف دوصدا

Maß (= اقدام) , Soße (= سس) , außen (= خارج از ) , Straße (= خیابان) , süß (= شیرین، بامزه) , fließen (= روان) , heiß (= گرم)
به یاد داشته باشید در سویس ß استفاده نمی شود، آنجا بجاش از دوتا اس ss استفاده می شود
 
بالا