لطیفه های پزشکی آلمانی با معنی

Ailar_D

مدیر تالار ترجمه+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ترجمه
عضویت
3/18/19
ارسال ها
447
امتیاز
24,583
محل سکونت
KSH
“Doktor, was fehlt mir denn?” – “Ihnen fehlt nichts, sie haben einfach alles!”

“دکتر من چمه؟ (در آلمانی: چیم کمه؟)”

“شما چیزی کم ندارید، اتفاقا همه چیز دارید!”
 

Ailar_D

مدیر تالار ترجمه+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ترجمه
عضویت
3/18/19
ارسال ها
447
امتیاز
24,583
محل سکونت
KSH
Patient: “Herr Doktor, ich habe das Gefühl, keiner nimmt mich ernst.” Doktor: “Sie scherzen.”

مریض: “آقای دکتر، من حس می کنم هیچ کس من رو جدی نمی گیره”

دکتر “شوخی می کنی!”
 

Ailar_D

مدیر تالار ترجمه+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ترجمه
عضویت
3/18/19
ارسال ها
447
امتیاز
24,583
محل سکونت
KSH
Weshalb tragen Chirurgen einen Mundschutz beim Operieren? Damit sie das Messer nicht ablecken!

چرا جراح ها ماسک می زنند؟ تا چاقوی جراحی را لیس نزنند.
 

Ailar_D

مدیر تالار ترجمه+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ترجمه
عضویت
3/18/19
ارسال ها
447
امتیاز
24,583
محل سکونت
KSH
Psychiater zum Patient: “Leiden Sie unter perversen Vorstellungen?” – “Nein, ich genieße sie.”

روانپزشک به مریض “آیا شما از فکرهای منحرف رنج می برید؟”

“نه، لذت می برم!”
 

Ailar_D

مدیر تالار ترجمه+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ترجمه
عضویت
3/18/19
ارسال ها
447
امتیاز
24,583
محل سکونت
KSH
“Guten Tag, Herr Doktor, mein Problem ist, dass ich ignoriert werde.” “Der Naechste, bitte!”

“صبح بخیر، اقای دکتر، مشکل من این است که همه مرا نادیده می گیرند”

“نفر بعدی لطفا!”
 

Ailar_D

مدیر تالار ترجمه+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ترجمه
عضویت
3/18/19
ارسال ها
447
امتیاز
24,583
محل سکونت
KSH
“Herr Doktor, ich leide so an Gedächtnisschwund!” “Seit wann haben Sie denn das?” “Was denn?”

“آقای دکتر من از فراموشی رنج می برم”

“از کی این (مشکل) رو دارید؟”

“چی رو؟”
 

Ailar_D

مدیر تالار ترجمه+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ترجمه
عضویت
3/18/19
ارسال ها
447
امتیاز
24,583
محل سکونت
KSH
“Na, dein Husten hört sich ja schon viel besser an!” – “Kein Wunder, ich übe ja auch Tag und Nacht!”

“خب، صدای سرفه هات خیلی بهتر شده!”

“تعجبی نداره، شب و روز دارم تمرین می کنم”
 

Ailar_D

مدیر تالار ترجمه+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ترجمه
عضویت
3/18/19
ارسال ها
447
امتیاز
24,583
محل سکونت
KSH
Was ist der Unterschied zwischen einem Dieb und einem Arzt? Der Dieb weiß, was seinem Opfer fehlt.

تفاوت بین یه دزد و یه دکتر چیه؟

دزد می دونه قربانیش چی رو از دست داده.
 

Ailar_D

مدیر تالار ترجمه+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ترجمه
عضویت
3/18/19
ارسال ها
447
امتیاز
24,583
محل سکونت
KSH
Herr Doktor, ist das eine seltene Krankheit die ich habe?” “Blödsinn, die Friedhöfe sind voll davon!”

“آقای دکتر، ایا بیماری که من دارم خیلی نادره؟”

“مزخرفه، قبرستان ازش پره!”
 

Ailar_D

مدیر تالار ترجمه+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ترجمه
عضویت
3/18/19
ارسال ها
447
امتیاز
24,583
محل سکونت
KSH
Warum tragen die Chirurgen bei der Operation Handschuhe? Damit sie keine Fingerabdrücke hinterlassen.

چرا جراح ها موقع عمل دستکش دستشون می کنند؟ تا اثر انگشتشون (در صحنه جرم) باقی نمونه.
 
بالا