صفت ها در آلمانی

Ailar_D

مدیر تالار ترجمه+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ترجمه
عضویت
3/18/19
ارسال ها
447
امتیاز
24,583
محل سکونت
KSH
صفت واژه ای است که یک خصوصیت از یک اسم را نشان می دهد. استفاده از صفت ها در زبان آلمانی تا حد زیادی مشابه زبان فارسی است. البته در نسبت دادن آنها نکاتی وجود دارد که بعدا به آنها اشاره می شود.

در این درس با تعدادی از صفت های ساده و بسیار کاربردی در زبان آلمانی آشنا خواهیم شد. صفت های این درس پرکاربردترین صفات در زبان آلمانی هستند پس در یادگیری آنها دقت کنید.
 

Ailar_D

مدیر تالار ترجمه+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ترجمه
عضویت
3/18/19
ارسال ها
447
امتیاز
24,583
محل سکونت
KSH

Ailar_D

مدیر تالار ترجمه+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ترجمه
عضویت
3/18/19
ارسال ها
447
امتیاز
24,583
محل سکونت
KSH
حال سعی می کنیم از این صفات در جملات ساده استفاده کنیم.

Ich bin müde (من خسته هستم.)

Sie ist klug (او باهوش است.)

Der Vater ist alt (پدر پیر است.)

Es ist schön (آن زیباست.)
 

Ailar_D

مدیر تالار ترجمه+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ترجمه
عضویت
3/18/19
ارسال ها
447
امتیاز
24,583
محل سکونت
KSH
تمرین: با استفاده از دو صفات متضاد به فرم زیر جملات مثبت و منفی بسازید.

Es ist nicht schwer, Es ist leicht (این سخت نیست، این ساده است.)

Du bist nicht hässlich, Du bist schön (تو زشت نیستی، تو زیبا هستی.)
 

Ailar_D

مدیر تالار ترجمه+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ترجمه
عضویت
3/18/19
ارسال ها
447
امتیاز
24,583
محل سکونت
KSH
تمرین 2: با استفاده از صفات داده شده جملات سوالی بسازید و به آنها پاسخ مثبت یا منفی دهید:

?Bist Du müde (آیا تو خسته ای؟)
Ja, Ich bin müde / Nein, Ich bin nicht müde
(بله، من خسته هستم./ خیر، من خسته نیستم.)
 

Ailar_D

مدیر تالار ترجمه+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ترجمه
عضویت
3/18/19
ارسال ها
447
امتیاز
24,583
محل سکونت
KSH
نکته: با استفاده از واژه sehr به معنای زیاد میتوانید معنای هر صفت را تقویت کنید. به مثال های زیر توجه کنید:

Ich bin sehr müde (من خیلی خسته ام)

Sie ist sehr klug (او خیلی باهوش است.)

Es ist sehr schön (این خیلی زیباست.)
 
بالا