نسبت دادن صفت ها در آلمانی

Ailar_D

مدیر تالار ترجمه+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ترجمه
عضویت
3/18/19
ارسال ها
447
امتیاز
24,583
محل سکونت
KSH
در درس قبل با ساختار عمومی صفت ها در زبان آلمانی آشنا شدید و برخی از پرکاربردترین صفات در این زبان را یاد گرفتید.

در درس قبل تنها از صفات به صورت مسند جمله استفاده کردیم. در این درس سعی میکنیم با قوائد نسبت دادن صفت ها به اسامی آشنا شویم.

پیش از شروع درس باید بدانید که قوائدی که در این درس خواهید آموخت در جایگاه Nominativ یا فاعلی جمله تصدیق می کند و در جایگاه های مفعولی نسبت دادن صفات با اندکی تفاوت صورت خواهد گرفت. در آینده با حالت های دیگر نسبت دادن صفات بیشتر آشنا خواهید شد.

در زبان فارسی برای نسبت دادن یک صفت به یک اسم از “کسره” استفاده می کنیم. به مثال های زیر توجه کنید.
 

Ailar_D

مدیر تالار ترجمه+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ترجمه
عضویت
3/18/19
ارسال ها
447
امتیاز
24,583
محل سکونت
KSH
پسرِ خوب
میزِ قشنگ
لباسِ سفید
(گاهی برای نشان دادن معرفه بودن اسامی در زبان فارسی جایگاه کسره عوض می شود و به صفت داده می شود. مثال: “گربه سفیدِ روی پشت بام بود.”)

در زبان آلمانی بر خلاف زبان فارسی که در آن صفت بعد از اسم قرار می گیرد، صفت قبل از اسم قرار خواهد گرفت.احتمالا با این موضوع در زبان انگلیسی آشنا هستید و درک آن زیاد سخت نیست.

نکته مهم تر اما در پسوندهایی است که باید به صفت اضافه شود. در زبان آلمانی با توجه به جایگاه، حالت یا جنسیت اسمی که صفت باید به آن اضافه شود پسوند صفت تغییر خواهد کرد. در جدول زیر پسوندهای متفاوت برای اسامی مختلف را ببینید تا در مورد آنها بیشتر صحبت کنیم. (این قسمت ممکن است کمی سخت به نظر برسد و نیاز به تمرین بیشتری داشته باشد!)
 

Ailar_D

مدیر تالار ترجمه+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ترجمه
عضویت
3/18/19
ارسال ها
447
امتیاز
24,583
محل سکونت
KSH
حرف تعریف معرفهحرف تعریف نکرهبدون حرف تعریف
مذکرمونث/خنثیجمعمذکرمونثخنثیجمعمذکرمونثخنثیجمع
Nominativ-e-e-en-er-e-es-en-er-e-es-e
 

Ailar_D

مدیر تالار ترجمه+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ترجمه
عضویت
3/18/19
ارسال ها
447
امتیاز
24,583
محل سکونت
KSH
با نگاهی به جدول بالا متوجه تاثیر دو عامل بر روی پسوند صفات خواهید شد:

  1. جنسیت
  2. حرف تعریف
نکته: عامل سومی نیز به نام جایگاه وجود دارد که میتواند بر روی نوع پسوند تاثیر بگذارد. به آن بعدا اشاره خواهد شد. (نوشته شدن Nominativ روبه روی جدول به همین دلیل است.)

حال با مثالهای بیشتر نحوه کارکرد پسوند ها را روشن می کنیم:
 

Ailar_D

مدیر تالار ترجمه+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ترجمه
عضویت
3/18/19
ارسال ها
447
امتیاز
24,583
محل سکونت
KSH
مذکر
جایگاهحرف تعریف معرفهحرف تعریف نکرهبدون حرف تعریف
nominative der nette Vater ein netter Vater netter Vater
 

Ailar_D

مدیر تالار ترجمه+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ترجمه
عضویت
3/18/19
ارسال ها
447
امتیاز
24,583
محل سکونت
KSH
مونث
جایگاهحرف تعریف معرفهحرف تعریف نکرهبدون حرف تعریف
nominative die nette Mutter eine nette Mutter nette Mutter
 

Ailar_D

مدیر تالار ترجمه+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ترجمه
عضویت
3/18/19
ارسال ها
447
امتیاز
24,583
محل سکونت
KSH
خنثی
جایگاهحرف تعریف معرفهحرف تعریف نکرهبدون حرف تعریف
nominative Das nette kind ein nettes Kind nettes Kind
 

Ailar_D

مدیر تالار ترجمه+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ترجمه
عضویت
3/18/19
ارسال ها
447
امتیاز
24,583
محل سکونت
KSH
جمع
جایگاهحرف تعریف معرفهبدون حرف تعریف
nominative die netten Eltern nette Eltern
 

Ailar_D

مدیر تالار ترجمه+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ترجمه
عضویت
3/18/19
ارسال ها
447
امتیاز
24,583
محل سکونت
KSH
توجه داشته باشید که برای یادگیری این بخش نیاز به وقت بیشتری دارید. پیش از رفتن به درس بعد حالت های مختلف صفات را به خوبی یاد بگیرید و تمرین کنید.

تمرین: صفات جدول داده شده را به چهار اسم زیر نسبت دهید:

Der Vater (ein)
Die Mutter (eine)
Das Kind (ein)
Die Eltern
alt
jung
glücklich
traurig
müde
schön
 
بالا