اعداد 11 تا 99 در آلمانی

Ailar_D

مدیر تالار ترجمه+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ترجمه
عضویت
3/18/19
ارسال ها
447
امتیاز
24,583
محل سکونت
KSH
در درس 7 با اعداد 1 تا 10 آشنا شدید. در این درس میخواهیم با اعداد بین 10 تا 20 و همچنین با ساختار گرامری ساخت اعداد بالاتر از 20 آشنا شویم.
 

Ailar_D

مدیر تالار ترجمه+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ترجمه
عضویت
3/18/19
ارسال ها
447
امتیاز
24,583
محل سکونت
KSH
ساختار اعداد بین 11 تا 19

مانند زبان فارسی در آلمانی نیز برای اعداد بین 11 تا 19 یک قاعده نه چندان یکپارچه وجود دارد. اعداد 11 و 12 مانند فارسی کاملا بدون قائده هستند اما از 13 تا 19 با اضافه شدن zehn (به معنای ده) به انتهای عدد (و گاهی تغییراتی جزئی) ساخته می شود.

جدول زیر اعداد بین 11 تا 19 را معرفی می کند:

 

Ailar_D

مدیر تالار ترجمه+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ترجمه
عضویت
3/18/19
ارسال ها
447
امتیاز
24,583
محل سکونت
KSH
عداد را با دقت بخوانید و به خاطر بسپارید. سعی کنید اعداد را به ترتیب یاد بگیرید. (این کار در به یاد آوری اعداد در آینده به شما کمک می کند.)

تمرین: حاصل جمع اعداد زیر را به آلمانی بگویید:

5+6=?
4+8=?
7+7=?
5+8=?
9+10=?
6+12=?
 

Ailar_D

مدیر تالار ترجمه+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ترجمه
عضویت
3/18/19
ارسال ها
447
امتیاز
24,583
محل سکونت
KSH
اعداد دو رقمی ساده
ساختن اعداد با ضریب 10 مانند 20، 30، 40 و … با تعدادی اتثنای کوچک یک قائده عمومی دارد. با اضافه کردن پسوند –zig به انتهای عدد میتوان ضریب 10 آن را به دست آورد.

جدول زیر اعداد بین 20 تا 90 را به شما نشان می دهد:

 

Ailar_D

مدیر تالار ترجمه+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ترجمه
عضویت
3/18/19
ارسال ها
447
امتیاز
24,583
محل سکونت
KSH
اعداد را با دقت بخوانید و به خاطر بسپارید.

ساختار اعداد بین 20 تا 99
ساختار گرامری ساخت اعداد ترکیبی در زبان آلمانی احتمالا در ابتدا برای شما خیلی عجیب خواهد بود. در زبان فارسی برای ساخت یک عدد دو رقمی ابتدا رقم دوم و سپس رقم اول را می خوانیم، برای مثال بیست و سه (بیست رقم دوم و 3 رقم اول) در زبان انگلیسی نیز قاعده مشابهی وجود دارد. بر خلاف زبان فارسی و بیشتر زبان های اروپایی در زبان آلمانی ترکیب اعداد بزرگتر از 20 را به صورت برعکس می سازند. یعنی اول رقم اول و سپس رقم دوم را می خوانند.

برای مثال عدد 23 به زبان آلمانی خواهد بود dreiundzwanzig. این واژه بزرگ و ترسناک به صورت زیر ساخته شده:

واژه und به معنای “و” است. در فارسی نیز در بین اعداد از این حرف اضافه استفاده می شود. در واقع عدد بیست و سه در آلمانی به صورت سه و بیست نوشته و گفته می شود.

برای درک بهتر این ساختار باید حتما تمرین زیادی کنید.
 

Ailar_D

مدیر تالار ترجمه+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ترجمه
عضویت
3/18/19
ارسال ها
447
امتیاز
24,583
محل سکونت
KSH
مثال های بیشتر:

21= einundzwanzig
22= zweiundzwanzig
23= dreiundzwanzig
24= vierundzwanzig
35= fünfunddreißig
46= sechsundvierzig
57= siebenundfünfzig
68= achtundsechzig
79= neunundsiebzig
81= einundachtzig
92= zweiundneunzig
 

Ailar_D

مدیر تالار ترجمه+گوینده آزمایشی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ترجمه
عضویت
3/18/19
ارسال ها
447
امتیاز
24,583
محل سکونت
KSH
تمرین: اعداد زیر را بخوانید و بنویسید: (برای یادگیری عداد حتما زیاد تمرین کنید!)

77327064
60855324
99736998
41535822
42762834
34289496
51872742
41763186
98609870
33723486
 
بالا