در حال تایپ رمان عشق معلم | سهیلا زاهدی کاربر انجمن یک رمان

سهیلا زاهدی

رو به پیشرفت
رو به پیشرفت
عضویت
5/19/19
ارسال ها
61
امتیاز
3,623
کد رمان: 2100
ناظر رمان: sara.gh


نام رمان: عشق معلم
نام نویسنده: سهیلا زاهدی
ژانر: عاشقانه، تراژدی،اجتماعی
خلاصه ی رمان:
داستان درمورد دختری به اسم فرنوش که فقط ۱۷ سالشه
اما بخاطر اینکه بتونه ادامه ی تحصیل بده با مردی که از خودش ۱۰ سال بزرگتره نامزد میکنه
در این بین فرنوش قصه ی ما بخاطر ازدواج اجباری که داشت این مرد و بختک زندگیش میدونه
اما این بین اتفاقایی میوفته که نظر و دید فرنوش به این مرد عوض میشه...
پایان خوش...
 
آخرین ویرایش

نگار 1373

نویسنده برتر انجمن
نویسنده انجمن
عضویت
9/3/17
ارسال ها
1,101
امتیاز
37,073
سن
24
محل سکونت
همداننویسنده ی عزیز، ضمن خوش آمد گویی، سپاس از انتخاب این انجمن برای منتشر کردن رمان خود
خواهشمندیم قبل از تایپ رمان خود قوانین زیر را به دقت مطالعه فرمایید

** قوانین جامع تایپ رمان **

** نحوه قرار دادن رمان در انجمن برای مطالعه کاربران **


و برای پرسش سوالات و اشکالات خود در رابطه با رمان به لینک زیر مراجعه فرمایید
♧♡ تاپیک جامع برای مسایل رمان نویسی ♧♡

درصورت پایان یافتن رمان خود در تاپیک زیر اعلام کنید.
**تاپیک جامع اعلام پایان تایپ رمان کاربران**

دوستان عزیز برای سفارش جلد رمان خود بعد از 20 پست در تاپیک زیر اعلام کنید.
♥♥ تاپیک جامع درخواست جلد ♥♥

و برای دریافت جلد خود بعد از تگ شدن به تاپیک زیر مراجعه کنید.

♥♥ تاپیک جامع دریافت جلد ♥♥

به این موضوع هم دقت کنید که وقفه بین پست های رمان حداکثر ۴ هفته است و اگه بیشتر از این باشد به رمان های رها شده منتقل خواهد شد.

** لطفا قوانین را رعایت کنید و از نوشتن مسائل باز و خلاف عرف و قوانین انجمن جدا خودداری کنید. ضمنا از کشیدن حروف و تکرار آن ها نیز بپرهیزید. **

با تشکر تیم مدیریت یک رمان
 

سهیلا زاهدی

رو به پیشرفت
رو به پیشرفت
عضویت
5/19/19
ارسال ها
61
امتیاز
3,623
کد رمان: 2100
ناظر رمان: sara.gh


نام رمان: عشق معلم
نام نویسنده: سهیلا زاهدی
ژانر: عاشقانه، تراژدی
خلاصه ی رمان:
داستان درمورد دختری به اسم فرنوش که فقط ۱۷ سالشه
اما بخاطر اینکه بتونه ادامه ی تحصیل بده با مردی که از خودش ۱۰ سال بزرگتره نامزد میکنه
در این بین فرنوش قصه ی ما بخاطر ازدواج اجباری که داشت این مرد و بختک زندگیش میدونه
اما این بین اتفاقایی میوفته که نظر و دید فرنوش به این مرد عوض میشه...
پایان خوش...


#عشق_معلم

#پارت۱

باحرص داشتم به حرفای مامان گوش میدادم
با اعصبانیت گفتم:
_مامان مگه مامان بزرگ جز من نوه ی دیگه ای نداره که من و میخوای بفرستی پیشش؟؟؟؟

مامان که درحال ابکش کردن برنج بود با حرص سرش و برگردوند سمتم و گفت:
_ نخیر خداروشکر۶تا نوه جز تو داره اما، مشکل اینکه هر ۶ تایه اونا پسرن و نمیتونن ازش به خوبی مراقبت کنن
درکت کجا رفته بچه ؟؟

من- به من چه اخه دوست ندارم برم همین که گفتم
بعدم با حرص ازجام بلندشدم و به سمته اتاقم رفتم
اونقدر اعصبی بودم که دوستداشتم همه ی دکور اتاقم و بیارم پایین و بشکنمش
باحرص به سمته تختم رفتم و گوشیم و از روش برداشتم
با روشن کردن صفحه اش و دیدن تعداد تماس های بی پاسخ مغزم سوت کشید
۶۰ تماس بی پاسخ از بَختَک داشتم
باز زنگ زد که گوشی و خاموش کردم و جوابش و ندادم
خودم امروز به اندازه ی کافی چوب خطم پر شده بود اینم زنگ میزد به من
که بیشتر یورتمه بره به اعصابم

روی تختم نشستم و دستم و بردم لای موهام و چنگشون زدم
دلیل این همه اصرار مامان و نمیدونستم چیه ؟
چرا میخواست من برم ؟
 
آخرین ویرایش

سهیلا زاهدی

رو به پیشرفت
رو به پیشرفت
عضویت
5/19/19
ارسال ها
61
امتیاز
3,623
#عشق_معلم

#پارت۲
اینقدر فکر کردم و حرص خوردم که سرم درد گرفت
روی تختم دراز کشیدم وسعی کردم بخوابم
که در اتاقم به شدت باز شدو صورت اعصبی و سرخ مامانم تو استانه ی در نمایان شد تو دستش هم یه ملاقه بود
با تته پته گفتم :
_چی...چیشده؟
مامان-چیشده هان؟ دِ اخه بچه این چه کاریه که میکنی هان؟... چرا؟... چرا جواب تلفن مصطفی رو نمیدی ؟
چرا گوشیت خاموشه هان؟
باترس اب دهنم و قورت دادم
ازترس نمیدونستم چی باید بگم
وفقط با چشمای از حدقه در اومده بهش نگاه کردم که دوباره صدای دادش بلند شد
مامان-چرا میخوای با ابروی من و پدرت بازی کنی ؟
یعنی برات مهم نیست مردم پشت سرت چی میگن ؟
دوستداری بهت بگن معلوم نیس دختره چه مشکلی داشته که هنوز دو هفته از نامزدیش نگذشته جدا شدن هان ؟ اینو میخوای؟

من-ما..مامان..بخدا اونطوری که تو فک میکنی نیست
مامان-مامان و یامان دختره ی احمق لیلی با لالات گذاشتم که حالا داری اینجوری ابروی من و جلوی پسر مردم میبری

دستش و بالا اورد و با انگشت اشاره اش من ونشونه گرفت و تهدید وار گفت:
_یالا همین الان بهش زنگ میزنی و ازش معذرت خواهی میکنی یالا
من-اما..
مامان-همین که گفتم وگرنه زنگ میزنم به بابات تا بیاد تکلیفت و روشن کنه

با ترس و بغض به سمته گوشیم رفتم و روشنش کردم
همین که روشن شد گوشیم زنگ خورد باز اسم بَختک افتاد روی بک گراند گوشیم
مامان از دستم گوشی و کشید و تماس و وصل کرد و گذاشت دم گوشم و با اعصبانیت نگام کرد
با صدای ضعیفی گفتم:
_اَلو
صدای بم و جدیش تو گوشی پیچید:
_سلام ...معلوم هست کجایین؟ چرا گوشیتون و خاموش کردین؟

من-شرمنده گوشیم رو سایلنت بود نشنیدم بعدم باتریش تمو..تموم شد و خاموش شده

پوزخندی زدو گفت:
_فرنوش خانوم شاید به همه بتونین دروغ بگین اما به من نه ؟ هیچ وقت سعی نکنین بهم دروغ بگین

بانیشگونی که مامان از پهلوم گرفت
لبم و گاز گرفتم که یه وقت گریه نکنم
نفس عمیقی کشیدم و طوطی وار گفتم :
_نه..نه من..من بهتون دروغ نگفتم اگه باورتون نمیشه از مامان بپرسین...اوون الان اومد بهم گفت که شما زنگ زدین
نفس پر حرصی کشید وگفت :
_باشه این بار این دروغت و باور میکنم ...اما دفعه ی بعد تکرار نشه

حرصم گرفته بود و دوستداشتم جوابش و بدم
که با چشم غره ی مامان مواجه شدم
و ترجیح دادم سکوت کنم

دوباره صدای جدی و پرتحکمش و شنیدم که گفت:
_میتونم ببینمتون ؟
میخواستم بگم نه
اما باز از عکس العمل مامان ترسیدم و گفتم :
_باشه اما چه وقتی ؟

مصطفی-فردا عصر ساعت ۶ کافه ی الماس منتظرتونم

من-باشه میام
حرفی نزد و سوکوت برقرار شد اما بعدش گفت:
_منتظرتم خدافظ

منتظر خدافظی من نشد و تلفن و قطع کرد.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر

سهیلا زاهدی

رو به پیشرفت
رو به پیشرفت
عضویت
5/19/19
ارسال ها
61
امتیاز
3,623
#عشق_معلم

#پارت۳
با بغض گفتم:
-مامان
مامان -جونم عزیزم؟
من-چرا از من بدتون میاد

با بغض اومد کنارم نشست و من و کشید تو بغلش و گفت:
-گلم این چه حرفیه میزنی ؟
من -اگه اینطور نیس پس چرا مجبورم کردین با مصطفی نامزد کنم؟ چرا میخوایین من از تهران برم؟
موهام و نوازش کرد و گفت:
-فرنوش ‌.. دختر قشنگم این حرفا چیه که تو میزنی؟ من تو رو مجبور نکردم ...پدرت هم تو رو مجبور نکرد. اونا اومدن خواستگاریت تو خودت با مصطفی حرف زدی حالا چرا میخوای بندازی گردن ما؟

با گریه گفتم :
-مامان ...من..من دوستداشتم با عشق ازدواج کنم ...با کسی که عاشقانه دوسش دارم ازدواج کنم ..اما...
هق هق کردم و باگریه گفتم:
-اما شماها بهم گفتین یا مصطفی یا هم پسرعمو کامران. چون میدونستین هیچ وقت کامران و انتخاب نمیکنم این شرط و جلوم گذاشتین
صورتم و بوسید و باچشمای اشکی و صدایی که بخاطر بغض مرتعش شده بود گفت:
-الهی مادر دورت بگرده که قلبت و اینجوری شکوندم
اما دخترم خودت که میدونی خانواده ی پدرت چه جورین اونا هیچکدوم نذاشتن که دختراشون درس بخونن اما من گذاشتم ازدواج کنی چون میدونستم مصطفی با درس خوندت مشکلی نداره

دوبا صورتم و بوسید و گفت:
-بذار یه مدت بگذره ببینیم چی میشه. تو که عاشق درس خوندن بودی حالا این فرصت برات پیش اومده پس ازش استفاده کن

با ناراحتی گفتم:
-اما نه اون من و دوستداره و نه من اونو
مامان-عه فرنوش دیگه این حرف و نزن میدونی اگه کسی این حرفا رو بشنوه چی میگن

با بغض سرم و انداختم پایین و چیزی نگفتم
از جاش بلند شد و گفت :
_بیا غذات و بخور

سری تکون دادم اما نرفتم بیرون.
به این فکر کردم که مامان چقدر نگران حرفای عمه و خاله ها و عموها و تمام فک و فامیل بود اما توجه ای به دل شکسته ی من نداشت
اخه من ۱۷ ساله رو چه ازدواج با یه مرد ۲۶ ساله
مردی که تو عمرم فقط یه بار دیده بودمش و اونم همون شب خواستگاری. مردی که معروف بود به غرور اما خاطرخواه های زیادی داشت البته به لطف تعریف خواهرش
 
آخرین ویرایش توسط مدیر

سهیلا زاهدی

رو به پیشرفت
رو به پیشرفت
عضویت
5/19/19
ارسال ها
61
امتیاز
3,623
#عشق_معلم

#پارت۴
حتی دقیق یادم نیست رنگ چشماش چه رنگی بود

با یاداوری اینکه چند روز دیگه مدارس باز میشن لبخند اومد رو لبم تنها جایی که در ان ارامش داشتم
بی هوا میخندیدم, بی هوا شادی میکردم, بی هوا زندگی میکردم, اما خارج از اون محیط با یه زندگی دیگه روبه رو بودم
زندگی نمیکردم
به اجبار نفس میکشیدم, به اجبار حرکت میکردم

با بغض ازجام بلند شدم و از اتاقم اومدم بیرون و به سمته سرویس بهداشتی ته سالن رفتم ابی به دست و صورتم زدم چشمام بخاطر گریه پُف کرده بود و رنگ صورتم پریده بود.

اما توجه ای نکردم و صورتم خشک کردم و به سمته آشپزخونه رفتم که دیدم رضا و مامان دور میز نشستن و منتظر منن
امروز ناهار ماکارومی بود غذای مورده علاقه ی من اما اصلا میل خوردن نداشتم داشتم با غذام بازی میکردم که
یکی زد پس کله ام
یا حرص برگشتم سمتش که رضا با خنده گفت :
-چیه ابجی خوشگل من تو فکره چیزی شده
بی حوصله گفتم :
-نه چیزی نشده

مشکوک به من و مامان نگاه کرد و گفت :
_ یه چیزی شده اما به من نمیگین. باشه غریبه ام دیگه
مامان-نه پسر گلم ابجیت فقط یکم حوصله اش تو خونه سر رفته میخواست بره بیرون من نذاشتم گفتم تو بیای ببریش

متعجب به مامان نگاه کردم
اولین بار بود این همه دروغ از مامانم میشنیدم رضا دوباره زد به کمرم و گفت :
_اخه الاغ واسه این ناراحتی پاشو برو لباس بپوش بریم

زدم زیر خنده و گفتم :
_مامان تو من وبه رضا می سپاری این رضا که خودش نیاز به مراقبت داره
اون ۱۴ سالشه من ۱۷

اونام خندیدن اما رضا سعی کرد اخم کنه و گفت :
_ مرد بودن که سن و سال و قد و قیافه نیست

با مسخرگی گفتم :
_پس به چیه ؟
رضا -به جُربزه
من-همون خربزه دیگه
بعدم ازجام بلتد شدم و شروع کردم به فرار کردن اونم پشت سرم دنبالم میکرد و میخندید صدای خنده امون کُله خونه رو گرفته بود
با خنده پشت مامان که حالا وسط سالن وایستاده بود و به مسخره بازی ما میخندید قایم شدم و گفتم :
_مامان نجاتم بده
دستاش و به سمته رضا بلند کرد و گفت :
_پسرم تو مردی شدی واسه خودت ببخشش دیگه
رضا با خنده گفت:
_نخیر مامان بذار بزنمش
من -عمرا بذارم
رضا-خواهیم دید
دوباره شروع کرد به دنبال کردنم منم فرار کردم

بالاخره بعد از دوتا تو سری که ازش خوردم از دستش فرار کردم هرچند من بدتر از خوش گازش گرفتم که مامان اتش بس اعلام کرد
اون روز هم گذشت و من شب با کلی فکر و خیال خوابیدم به امید فردایی بهتر.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر

سهیلا زاهدی

رو به پیشرفت
رو به پیشرفت
عضویت
5/19/19
ارسال ها
61
امتیاز
3,623
#عشق_معلم
#پارت۵
صبح با صدای اروم مامان بیدار شدم و گفتم :صبح بخیر مامانی
لبخند مهربونی زد و گفت :
-صبح توهم بخیر قشنگم
ازجام بلند شدم و خم شدم و گونه ی لاغر و استخونیش و بوسیدم
روموهام و بوسید و گفت :
-پاشو بیا بابات منتظرته باهم دیگه صبحانه بخوریم

به چشمای عسلی رنگ و مهربونش نگاه کردم و گفتم :
-مامان جان شما برین منم میام
مامان -باشه منتظرتیم
بعدم از اتاق رفت بیرون.

مامانم پوست سفید وصافی داشت صورت لاغری داشت با ابروهای مشکی هشتی و دماغ کشید و قشنگ لبهاش هم کمی قلوه ای بود
اندامش هم ریزه میزه بود
اما موهاش بخاطر زندگی سختی که تو گذشته داشته الان سفید شده بود و انگار موهاش و با رنگ مشکی و سفید هایلایت کرده باشی
درکل مامانم زیبا ترین زن فامیل بود ومن خیلی دوسش داشتم

ازجام بلند شدم و تختم و مرتب کردم.
به لباسام نگاه کردم یه تاپ صورتی چرکی با یه شلوار ساده ی نخی قهوه ای پام بود
سریع لباسم و با یه تیشرت سبز رنگ که روی قسمت سینه ی چپم یه قلب داشت با شلوار ساپورت مشکیم که روی رون چپ پام نماد تلگرام داشت عوض کردم
و از اتاق رفتم بیرون و یه راست رفتم سمته سرویس بهداشتی دست و صورتم و شستم و باحوله ی قرمزم دست و صورتم و خشک کردم و رفتم سمته اشپزخونه و بلند گفتم :
-صبح بخییییر ملت
 
آخرین ویرایش توسط مدیر

سهیلا زاهدی

رو به پیشرفت
رو به پیشرفت
عضویت
5/19/19
ارسال ها
61
امتیاز
3,623
#عشق_معلم
#پارت۶
مامان و بابا باهم گفتن :
-صبح تو هم بخیر
رفتم سمته بابا و گونه اش و بوسیدم و گفتم :
-تو رو خدا امروز بیخیال شیر خوردن من شو
چون تو دستش یه لیوان شیر بود و به سمته من گرفته بود.
بابا-دعوای هر روز صبحمون همینه امروز بدون غر زدن بخورش وگرنه باید دولیوان بخوری

با حرص از دستش گرفتم اخه من چقدر باید بهشون بگم از شیر بدم میاد
چشمام و بستم و بدون نفس کشیدن شیر و سر کشیدم
و لیوان و گذاشتم رو میز و نفس عمیقی کشیدم که تازه مزه ی شیر و فهمیدم و حالم بد شد و سریع کمی از اب پرتقال مامان خوردم
ریز ریز به رفتارام میخندیدن و من با حرص لقمه میذاشتم تو دهنم .

بابا که رفت سر کار؛ بابام کارمند یه کارخانه رنگ سازی به اسمه تاباشیمی بود. حقوقش خوب بود و وضع مالی خوبی داشتیم
جوری که الان ولیعصر مینشستیم و یه واحد اپارتمانی برای خودمون بود
بگذریم از اینا من امروز با بختک همون مصطفی قرار دارم. ای خدا من نمیخوام برم دیدنش

به ساعت دیواری که روبه روم بود نگاه کردم ساعت ۲ بعدازظهر و نشون میداد تقریبا ۴ ساعت وقت داشتم

همون لحضه گوشیم زنگ خورد با دیدن اسم عسل سریه جواب دادم
عسل-سلام فری کجایی؟
من -خونه ام مربا جون
عسل-باشه باو تو فرنوشی نفس خودمی
بیام دنبالت بریم لوازم تحریری ؟
کمی فکر کردم فکر بدی نبود
-باشه نیم ساعت دیگه اینجا باش منتظرتم
عسل-باشه فعلا
-فعلا

از جام بلند شدم و بلند گفتم :
-مامان عسل میاد دنبالم بریم لوازم تحریری
از اونورم میرم پیشه بخ..یدفعه یادم اومد که نباید بگم گفتم ..میرم پیشه مصطفی

مامان-باشه عزیزم

سریع یه مانتوی کرمی که از کمر به پایین گشاد بود و بالاتنه اش تنگ بود پوشیدم و یه شلوار جین تنگ هم به همون رنگ یه شال سفید هم انداختم رو سرم کفش اسپرت سفیدمم پوشیدم و به صورتم کمی پنکیگ زدم و یه رژ ل**ب مایع به رنگ قرمز کشیدم
موهامم یه وری جلوی صورتم ریختم کیف پولمم همراه موبایلم برداشتم که عسل تک زد
فهمیدم اومده دم در از مامان خدافظی کردم و از خونه اومدم بیرون

بادیدن عسل که به تیر برق کنار خونمون تکیه داده بود رفتم که سوتی کشید و گفت :
-جـون بخورمت
 
آخرین ویرایش توسط مدیر

سهیلا زاهدی

رو به پیشرفت
رو به پیشرفت
عضویت
5/19/19
ارسال ها
61
امتیاز
3,623
#عشق_معلم
#پارت۷
من-درد
عسل-راست میگم دیگه از بس خوشگلی و چشمات مظلوم هستن که ادم دوستداره همش بهت زل بزنه و نگات کنه.
من-خُبه خُبه کم هندونه زیر بغلم بذار
زد زیره خنده و گفت :
-خیلی خر کیف شدی نه ؟
چشم غره ای بهش رفتم که حرفی نزد و پیاده راه افتادیم
وارده یکی از مغازه ها شدیم اما هیچ کدوم از لوازمش به دلمون ننشست
تقریبا یه دوساعتی گشتیم و بالاخره وارده یکی از بوتیک ها شدیم که یه پسر جوون و جذاب پشت میز نشسته بود
و با دیدن ما لبخندی زد و گفت :
-خوش اومدید خانوما بفرمایید چی میخوایید؟
چشم گردوندنم دور تا دور بوتیک وبا دیدن لوازم تحریر شیک و لاکچریش لبخند اومد رو لبم و گفتم :
-عسل اینا واقعا خوشگلن بیا از همینا بخریم
اونم با دهن باز و شوق گفت:
-اره منم خیلی خوشم اومده
برگشتیم سمته پسره که داشت باشیطنت نگامون میکرد و گفت :
-خب؟
خودم و جمع جورکردم و به لوازمی که خوشم اومده بود اشاره کردم که برام اورد برای عسل هم اورد
خداییش خیلی شیک بودن
همه چیش خوب بود جز نگاه های خیره ی پسره
اخرش کلافه شدم و گفتم :
چرا اینجوری نگام میکنین ؟
پسره -حس میکنم یه جا دیدمت
اخم کردم و گفتم:
-بگین چقدر شد حساب کنیم درضمن من شما رو اولین بارمه که میبینم
برگه رو سمتم گرفت و با دیدن رقم چشمام گرد شد چقدر گرون بود اما مهم نبود به کیفیتش می ارزید
کارت و که کشیدیم و خواستیم بریم دوباره گفت :
-جدی گفتم خانوم من شما رو انگار یه جا دیدم اما یادم نمیاد
با حرص برگشتم سمتش و خواستم جوابش و بدم که یکی از پشت سرم گفت :
-شروین کم نُطق کن پسر
برگشتم سمته صدا و بادیدن فرد روبه روم متعجب زل زدم بهش که ابروهای اونم بالا پرید ومتعجب نگام کرد.
 

سهیلا زاهدی

رو به پیشرفت
رو به پیشرفت
عضویت
5/19/19
ارسال ها
61
امتیاز
3,623
#عشق_معلم
#پارت۸

بهش نگاه کردم چشمای مشکی و جدیش زل زده بود بهم ابروهای خیلی خوشگلی داشت نه کلفت بود نه نازک کاملا مردونه بود
گونه های استخونی داشت که ته ریش کوتاه و خوشگلی رو صورتش خودنمایی میکرد
ل*ب*ا*ش هم قلوه ای بود و رنگ ل*ب*ا*ش از من که دخترم خوشرنگ تر بود یه قرمز خوش رنگ
استایل خیلی خوبی هم داشت؛ قد بلند و چهارشونه. یه تیشرت مشکی تنش بود و روش هم یه کت اسپرت مشکی پوشیده بود شلوار جین مشکی هم پاش بود
کفشاشم که مشکی ورساچه بود
از دید زدنش دست کشیدم و سرم و انداختم پایین که
عسل گفت :
-عه اقا مصطفی شما اینجا چیکار میکنین ؟
مصطفی-اومده بودیم خرید شما من و میشناسین؟
عسل-بله شب خواستگاری من خونه ی فرنوش بودم
نیشگونی از بازوش گرفتم که ساکت شد
مصطفی قدمی سمت من برداشت سرم و بلند کردم و بهش نگاه کردم
دهن باز کرد تا حرفش و بزنه اما با شنیدن صدای یه دختر به پشت سرش نگاه کرد
دختره-عه عشقم تو اینجا بودی؟
ابروهام بالا پرید و سوالی نگاشون کردم
انگاری دستپاچه شد که روبه دختره گفت :
-عزیزم برو تو ماشین منم الان میام
دختره سرش و انداخت بالا و گفت :
-نوچ منم با شروین کار دارم
به دختره نگاه کردم که البته نگاه کردن بهش هم کفاره میخواست ارایش غلیظی رو صورتش بود و یه شال نازک و کوتاه هم روسرش و وضع افتضاح لباس پوشیدنش خیلی تو ذوق میزد
به عسل نگاه کردم درمونده بودم یه حسه بدی نسبت به دختره داشتم
عسل ل*ب*ا*ش و غنچه کرد و گفت :
-فری بیا بریم دیگه. انگاری دوس دخترشون هستن
حرفی که حتی نمیخواستم بهش فکر کنم و عسل کوبید تو صورتم.
 

بالا