مهم تاپیک جامع اعلام لیست رمان‌هاي نقد شده توسط تیم نقد انجمن یک رمان

  • نویسنده موضوع F.Śin
  • تاریخ شروع
  • پاسخ‌ها 35
  • بازدیدها 2,038
  • Tagged users هیچ

NAFISEH KAREVAN

پرسنل مدیریت
مدیر تالار نقد
تاریخ ثبت‌نام
29/7/20
ارسالی‌ها
505
پسندها
13,012
امتیازها
31,473
مدال‌ها
18

YEKTA ONSORI

پرسنل مدیریت
مدیر تالار نقد
تاریخ ثبت‌نام
16/8/19
ارسالی‌ها
521
پسندها
12,952
امتیازها
31,473
مدال‌ها
23
سن
15

FATEMEH PANAHY

پرسنل مدیریت
مدیر تالار نقد
تاریخ ثبت‌نام
11/9/19
ارسالی‌ها
2,778
پسندها
22,061
امتیازها
48,373
مدال‌ها
27

NAFISEH KAREVAN

پرسنل مدیریت
مدیر تالار نقد
تاریخ ثبت‌نام
29/7/20
ارسالی‌ها
505
پسندها
13,012
امتیازها
31,473
مدال‌ها
18

YEKTA ONSORI

پرسنل مدیریت
مدیر تالار نقد
تاریخ ثبت‌نام
16/8/19
ارسالی‌ها
521
پسندها
12,952
امتیازها
31,473
مدال‌ها
23
سن
15

PANIZ KARIMI

پرسنل مدیریت
مدیر تالار نقد
تاریخ ثبت‌نام
7/11/20
ارسالی‌ها
423
پسندها
6,725
امتیازها
21,413
مدال‌ها
12
بالا