مهم تاپیک جامع اعلام لیست رمان‌هاي نقد شده توسط تیم نقد انجمن یک رمان

  • نویسنده موضوع F.Śin
  • تاریخ شروع
  • پاسخ‌ها 38
  • بازدیدها 2,727
  • Tagged users هیچ

NAFISEH KAREVAN

پرسنل مدیریت
مدیر تالار نقد
تاریخ ثبت‌نام
29/7/20
ارسالی‌ها
587
پسندها
14,852
امتیازها
31,673
مدال‌ها
23

YEKTA ONSORI

پرسنل مدیریت
مدیر تالار نقد
تاریخ ثبت‌نام
16/8/19
ارسالی‌ها
801
پسندها
21,043
امتیازها
39,673
مدال‌ها
28
سن
16

Niyosha22

نویسنده انجمن
تاریخ ثبت‌نام
11/9/19
ارسالی‌ها
3,120
پسندها
29,564
امتیازها
61,673
مدال‌ها
28

NAFISEH KAREVAN

پرسنل مدیریت
مدیر تالار نقد
تاریخ ثبت‌نام
29/7/20
ارسالی‌ها
587
پسندها
14,852
امتیازها
31,673
مدال‌ها
23

YEKTA ONSORI

پرسنل مدیریت
مدیر تالار نقد
تاریخ ثبت‌نام
16/8/19
ارسالی‌ها
801
پسندها
21,043
امتیازها
39,673
مدال‌ها
28
سن
16

PANIZ KARIMI

پرسنل مدیریت
مدیر تالار نقد
تاریخ ثبت‌نام
7/11/20
ارسالی‌ها
501
پسندها
8,108
امتیازها
24,773
مدال‌ها
15

NAFISEH KAREVAN

پرسنل مدیریت
مدیر تالار نقد
تاریخ ثبت‌نام
29/7/20
ارسالی‌ها
587
پسندها
14,852
امتیازها
31,673
مدال‌ها
23

YEKTA ONSORI

پرسنل مدیریت
مدیر تالار نقد
تاریخ ثبت‌نام
16/8/19
ارسالی‌ها
801
پسندها
21,043
امتیازها
39,673
مدال‌ها
28
سن
16

PANIZ KARIMI

پرسنل مدیریت
مدیر تالار نقد
تاریخ ثبت‌نام
7/11/20
ارسالی‌ها
501
پسندها
8,108
امتیازها
24,773
مدال‌ها
15
بالا