رها شده دلنوشته آشوب | Lidocaine کاربرانجمن یک رمان

 • نویسنده موضوع Lidocaine
 • تاریخ شروع
 • پاسخ‌ها 24
 • بازدیدها 401
 • برچسب‌ها
  آشوب
 • Tagged users هیچ

Lidocaine

کاربر حرفه ای
تاریخ ثبت‌نام
28/8/18
ارسالی‌ها
1,699
پسندها
20,095
امتیازها
46,373
مدال‌ها
22
 • نویسنده موضوع
 • #1
به نام کسی که آرامشم از اوست
نام دل نوشته: آشوب
نویسنده: Lidocaine
مقدمه:
شاید این دنیا جایی برای وجود آشوبم ندارد
بودنم را سودی نبود
من میروم
شاید روزی از نبودنم یاد کنند!
 
آخرین ویرایش

Lidocaine

کاربر حرفه ای
تاریخ ثبت‌نام
28/8/18
ارسالی‌ها
1,699
پسندها
20,095
امتیازها
46,373
مدال‌ها
22
 • نویسنده موضوع
 • #3
هیس!
آشوب بودنم را به رویم نیاورید
نمی خواهم باور کنم به اندازه تمام بغض کردن های آسمان شکسته ام!
 

Lidocaine

کاربر حرفه ای
تاریخ ثبت‌نام
28/8/18
ارسالی‌ها
1,699
پسندها
20,095
امتیازها
46,373
مدال‌ها
22
 • نویسنده موضوع
 • #4
آشوب یعنی:
آ: آن
ش: شب
و: وقتی که
ب: بردی دلم را
من پس از آن شب گم کردم تمام وجودم را میان حجم خواستنت!
 

Lidocaine

کاربر حرفه ای
تاریخ ثبت‌نام
28/8/18
ارسالی‌ها
1,699
پسندها
20,095
امتیازها
46,373
مدال‌ها
22
 • نویسنده موضوع
 • #6
به بودنت نیازی ندارم
این آشوب بودنم را هم بگذار ...
بگذار پای هوای بارانیِ این روز ها !
تو آسوده باش
 

Lidocaine

کاربر حرفه ای
تاریخ ثبت‌نام
28/8/18
ارسالی‌ها
1,699
پسندها
20,095
امتیازها
46,373
مدال‌ها
22
 • نویسنده موضوع
 • #7
هر جا که رفتم خاطراتت پیش رویم بود
می بینی؟
انگار خاطراتت هم می خواهند آشوبم کنند!
 

Lidocaine

کاربر حرفه ای
تاریخ ثبت‌نام
28/8/18
ارسالی‌ها
1,699
پسندها
20,095
امتیازها
46,373
مدال‌ها
22
 • نویسنده موضوع
 • #8
وجود آشوبم را بیخیال شو
من عادت کرده ام به نبودنت
آنقدر عادت کرده ام که اگر بازگردی ...
خودم میگویم بروی!
 

Lidocaine

کاربر حرفه ای
تاریخ ثبت‌نام
28/8/18
ارسالی‌ها
1,699
پسندها
20,095
امتیازها
46,373
مدال‌ها
22
 • نویسنده موضوع
 • #9
دستش را رها کن و ...
امشب رحم کن به وجود سستم
بگذار آشوب بمانم!
آشوب بودنم را به نابودی ترجیح میدهم!
 

Lidocaine

کاربر حرفه ای
تاریخ ثبت‌نام
28/8/18
ارسالی‌ها
1,699
پسندها
20,095
امتیازها
46,373
مدال‌ها
22
هیس!
گریه هایم را نادیده بگیر
فدای سرت که عاشق شده ای
عشق که گناه نیست
فقط ...
امیدوارم هیچگاه مرا به یاد نیاوری!
 
بالا