مجموع رباعیات مهستی گنجوی

  • شروع کننده موضوع PARMIN
  • تاریخ شروع

PARMIN

کاربر برتر
کاربر برتر
عضویت
11/15/18
ارسال ها
2,276
امتیاز
19,773
رباعی شمارۀ ۴۰

مهستی گنجوی

مهستی گنجوی » رباعیات

در طاس فلک نقش قضا و قدر است
مشکل گرهیست خلق از این بی‌خبر است
پندار مدار کین گره بگشایی
دانستن این گره به قدر بشر است
 

PARMIN

کاربر برتر
کاربر برتر
عضویت
11/15/18
ارسال ها
2,276
امتیاز
19,773
رباعی شمارۀ ۴۱

مهستی گنجوی

مهستی گنجوی » رباعیات

سوگند به آفتاب یعنی رویت
و آنگاه به مشک ناب یعنی مویت
خواهم که ز دیده هر شبی آب زنم
مأوای دل خراب یعنی کویت
 

PARMIN

کاربر برتر
کاربر برتر
عضویت
11/15/18
ارسال ها
2,276
امتیاز
19,773
رباعی شمارۀ ۴۲

مهستی گنجوی

مهستی گنجوی » رباعیات

تیر بستم تو را دلم ترکش باد
صد سال بقای آن رخ مهوش باد
در خاک در تو مردخوش خوش دل من
یا رب که … که خاکش خوش باد
 

PARMIN

کاربر برتر
کاربر برتر
عضویت
11/15/18
ارسال ها
2,276
امتیاز
19,773
رباعی شمارۀ ۴۳

مهستی گنجوی

مهستی گنجوی » رباعیات

آن روز که مرکب فلک زین کردند
آرایش مشتری و پروین کردند
این بود نصیب ما زدیوان قضا
ما را چه گنه قسمت ما این کردند
 

PARMIN

کاربر برتر
کاربر برتر
عضویت
11/15/18
ارسال ها
2,276
امتیاز
19,773
رباعی شمارۀ ۴۴

مهستی گنجوی

مهستی گنجوی » رباعیات

در دهر مرا جز تو دل‌افروز مباد
بر لعل لبت زمانه فیروز مباد
و آن شب که مرا تو در کناری یا رب
تا صبح قیامت نشود روز مباد
 

PARMIN

کاربر برتر
کاربر برتر
عضویت
11/15/18
ارسال ها
2,276
امتیاز
19,773
رباعی شمارۀ ۴۵

مهستی گنجوی

مهستی گنجوی » رباعیات

بی یاد تو در تنم نفس پیکان باد
دل زنده باندهت چو تن بیجان باد
گر در تن من بهیج نوعی شادیست
الا به غمت پوست برو زندان باد
 

PARMIN

کاربر برتر
کاربر برتر
عضویت
11/15/18
ارسال ها
2,276
امتیاز
19,773
رباعی شمارۀ ۴۶

مهستی گنجوی

مهستی گنجوی » رباعیات

گر ملک تو مصر و روم و چین خواهد بود
آفاق تو را زین نگین خواهد بود
خوش باش که عاقبت نصیب من و تو
ده گز کفن و سه گز زمین خواهد بود
 

PARMIN

کاربر برتر
کاربر برتر
عضویت
11/15/18
ارسال ها
2,276
امتیاز
19,773
رباعی شمارۀ ۴۷

مهستی گنجوی

مهستی گنجوی » رباعیات

ای باد که جان فدای پیغام تو باد
گر برگذری به کوی آن حورنژاد
گو در سر راه مهستی را دیدم
کز آرزوی تو جان شیرین می‌داد
 

PARMIN

کاربر برتر
کاربر برتر
عضویت
11/15/18
ارسال ها
2,276
امتیاز
19,773
رباعی شمارۀ ۴۸

مهستی گنجوی

مهستی گنجوی » رباعیات

چشمم چو بر آن عارض گلگون افتاد
دل نیز ز ره دیده بیرون افتاد
این گفت منم عاشق و آن گفت منم
فی‌الجمله میان چشم و دل خون افتاد
 

PARMIN

کاربر برتر
کاربر برتر
عضویت
11/15/18
ارسال ها
2,276
امتیاز
19,773
رباعی شمارۀ ۴۹

مهستی گنجوی

مهستی گنجوی » رباعیات

کردی به سخن پریرم از هجر آزاد
بر وعدهٔ بو*س*ه دی دلم کردی شاد
گر ز آنچه پریر گفته‌ای ناری یاد
باری سخنان دینه بر یادت باد
 

موضوعات مشابه


بالا