نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.
 • لازم به ذکر هست کلیه مطالب قرار داده شده در تالار ( اخبار و حقوق) و چه در مواردی که در تالار (دانلود نرم افزار های کامپیوتر) از دیگر منابع بوده و کاربران یک رمان جهت راحتی دیگر افراد موجود در انجمن اقدام به قرار دادن اخبار و نرم افزار نموده اند و اگر شما صاحب امتیاز این نرم افزار هستید کافی هست با ما تماس بگیرید

حقوق جزا آیین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات،آزادی مشروط

 • نویسنده موضوع _S_N_
 • تاریخ شروع
 • پاسخ‌ها 6
 • بازدیدها 279
 • Tagged users هیچ

_S_N_

کاربر ارشد
سطح
34
 
ارسالی‌ها
6,934
پسندها
31,909
امتیازها
96,874
مدال‌ها
35
 • نویسنده موضوع
 • #1
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین نامه شماره ۹۰۰۰/۶۱۴۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۴ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی و جایگزین های حبس» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره۹۰۰۰/۶۱۴۱/۱۰۰ ۱۳۹۸/۲/۴
آیین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات،آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی و جایگزینهای حبس

در اجرای ماده ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] Matin_A

_S_N_

کاربر ارشد
سطح
34
 
ارسالی‌ها
6,934
پسندها
31,909
امتیازها
96,874
مدال‌ها
35
 • نویسنده موضوع
 • #2
فصل دوم: نحوه اجرای قرار تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات

ماده۶ ـ پس از صدور قرار تعویق صدور حکم یا قرار تعلیق اجرای مجازات و تعیین مدت آن توسط دادگاه، قاضی اجرا مرتکب را احضار و دستور یا دستورهای دادگاه و چگونگی اجرا را به وی تفهیم و همچنین شیوه هایی که امکان نظارت مامور مراقبتی در طول دوره تعلیق یا تعویق صدور حکم را فراهم آورد، به وی تفهیم می کند.

تبصره۱ـ در قرار تعویق مراقبتی محکوم علیه موظف است به طور کتبی متعهد شود در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه مرتکب جرمی نشود و دستورها و تدابیر مقرر شده بوسیله دادگاه را رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد.

تبصره۲ـ در صورتی که متهم در زندان باشد مراتب توسط قاضی اجرا به قاضی اجرای احکام مستقر در زندان منعکس تا اقدام مقتضی وفق این ماده انجام...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] Matin_A

_S_N_

کاربر ارشد
سطح
34
 
ارسالی‌ها
6,934
پسندها
31,909
امتیازها
96,874
مدال‌ها
35
 • نویسنده موضوع
 • #3
فصل سوم: نظام نیمه آزادی

ماده۱۲ـ به منظور ساماندهی نظام نیمه آزادی، سازمان عهده دار وظایف زیر می باشد:

الف ـ تأسیس مرکز نیمه آزادی و تشکیل مراکز متناظر آن در ادارات کل استانها، به منظور اجرای برنامه ها و تحقق اهداف نظام نیمه آزادی در اجرای ماده (۵۶) قانون.

ب ـ مطالعه و طراحی فعالیت های مرتبط با نظام نیمه آزادی؛

پ ـ تعامل، هماهنگی و همکاری لازم با دستگاههای اجرایی، تعاونی ها، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی و انعقاد تفاهم نامه در اجرای نظام نیمه آزادی در چارچوب بودجه و اعتبارات سازمان؛

ت ـ نظارت بر مراکز نیمه آزادی در استانها و شهرستانها و محکومان تحت پوشش نظام مذکور؛

ث ـ ارزیابی فعالیت ها، تهیه گزارش و آمار مربوط به نظام نیمه آزادی ؛

ماده۱۳ـ محل انجام هریک از فعالیت های شغلی،...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] Matin_A

_S_N_

کاربر ارشد
سطح
34
 
ارسالی‌ها
6,934
پسندها
31,909
امتیازها
96,874
مدال‌ها
35
 • نویسنده موضوع
 • #4
فصل چهارم: نظام آزادی مشروط

ماده۲۳ـ در صورتی که محکوم علیه در مدت آزادی مشروط، بدون عذرموجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند قاضی اجرا مکلف است مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم آزادی مشروط اعلام کند.

ماده۲۴ـ هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط مرتکب تکرار جرم یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موضوع ماده (۶۱) قانون شود، پس از صدور حکم قطعی در مورد جرم جدید، قاضی اجرا مکلف است مراتب را برای اعمال ماده قانونی مذکور به دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط اعلام کند.

تبصره ـ منظور از عذرموجه مذکور در این ماده و سایر مواد این آیین نامه، موارد مذکور در ماده (۱۷۸) قانون آیین دادرسی کیفری است.

ماده۲۵ـ نحوه اجرای آزادی تحت نظارت تجهیزات الکترونیکی برابر آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، مصوب ۱۳۹۷/۴/۱۰...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] Matin_A

_S_N_

کاربر ارشد
سطح
34
 
ارسالی‌ها
6,934
پسندها
31,909
امتیازها
96,874
مدال‌ها
35
 • نویسنده موضوع
 • #5
فصل پنجم ـ نحوه اجرای مجازات های جایگزین حبس

مبحث اول ـ خدمات عمومی رایگان

ماده۲۶ـ نحوه اجرای خدمات عمومی رایگان بموجب آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون، مصوب ۱۳۹۳/۶/۵ هیات وزیران و مقررات این آیین نامه می باشد

ماده۲۷ـ خدمات عمومی رایگان در نیروهای مسلح علاوه بر موارد مذکور در آیین نامه فوق الذکر شامل آموزش های نظامی و انتظامی نیز میباشد.

ماده۲۸ـ دستگاه های پذیرنده در سازمان های نیروهای مسلح در هر حوزه قضایی، ظرفیت پذیرش و نوع خدمت مورد نیاز خود را براساس خدمات مندرج در این آیین نامه با ذکر نشانی محل به کارگیری محکوم، به بالاترین مقام دستگاه مربوط اعلام می کنند و پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه در اختیار رییس سازمان قضایی قرار می گیرد و رییس سازمان قضایی آن را به مراجع قضایی اعلام می...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] Matin_A

_S_N_

کاربر ارشد
سطح
34
 
ارسالی‌ها
6,934
پسندها
31,909
امتیازها
96,874
مدال‌ها
35
 • نویسنده موضوع
 • #6
ماده۴۴ـ در مورد صدور حکم مبنی بر الزام به گذراندن دوره یا مهارت های موضوع بند «ح» ماده (۴۳) قانون، وفق بند «ث» ماده (۸) این آیین نامه اقدام می شود .

مبحث سوم ـ جزای نقدی

ماده۴۵ـ چنانچه حکم دادگاه مبنی بر محکومیت به جزای نقدی موضوع ماده(۸۶) قانون باشد، قاضی اجرا ضمن احضار محکومعلیه در برگ احضاریه قید میکند در صورتی که ظرف ده روز نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام نماید از مزایای مذکور در تبصره (۳) ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری برخوردار میشود. در غیر اینصورت وفق مقررات قانونی اقدام میگردد.

مبحث چهارم ـ جزای نقدی روزانه

ماده۴۶ـ چنانچه حکم دادگاه مبنی بر پرداخت جزای نقدی روزانه موضوع ماده (۸۵) قانون باشد، پس از احضار محکوم علیه به وسیله قاضی اجرا، مفاد حکم دادگاه و تبصره ذیل ماده ۸۵...
لطفا برای مشاهده کامل مطالب در انجمن ثبت نام کنید.
 
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] Matin_A

_S_N_

کاربر ارشد
سطح
34
 
ارسالی‌ها
6,934
پسندها
31,909
امتیازها
96,874
مدال‌ها
35
 • نویسنده موضوع
 • #7
فصل ششم ـ سایر مقررات

ماده۵۴ ـ قاضی اجرا مکلف است پس از شروع به اجرا مراتب شروع و خاتمه تأسیسات حقوقی را در سامانه مربوط ثبت نماید.

ماده۵۵ ـ قاضی اجرا به منظور پایش موارد مذکور در این آیین نامه از طریق سامانه های الکترونیکی مربوط و به صورت دوره ای در زمان های مقرر با تعیین وقت نظارتی برای هر پرونده اقدام می نماید.

ماده۵۶ ـ این آیین نامه در ۵۶ ماده و ۱۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۳ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ سید ابراهیم رئیسی
 
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها] Matin_A
بالا