درس 1 – آشنایی با الفبا آلمانی

  • شروع کننده موضوع .ARMIN
  • تاریخ شروع

.ARMIN

کاربر برتر
کاربر برتر
عضویت
5/13/19
ارسال ها
2,030
امتیاز
14,619
محل سکونت
کرمانشاه
به درس اول از مجموعه آموزش زبان آلمانی برای نوآموزان خوش آمدید. در درس اول با الفبای زبان آلمانی و اصول عمومی تلفظ واژگان در این زبان آشنا خواهیم شد.

تلفظ زبان آلمانی یکی از قسمت های ساده این زبان است چراکه بیشتر کلمات دقیقا به همان شکلی که نوشته می شوند خوانده می شوند و این موضوع خواندن را در زبان المانی ساده می کند. البته تلفظ بسیاری از واژگان و جملات دارای نکات ریز است که در دروس تخصصی تلفظ به آنها اشاره خواهد شد.

توجه: گرچه شاید یادگیری این بخش کمی خسته کننده به نظر برسد اما بسیار مفید است. در صورتی که علاقه داشتید میتوانید به درس بعد مراجعه کنید و بعدا در مورد قواعد تلفظ اطلاعات بگیرید.

الفبای زبان آلمانی به الفبای انگلیسی که بیشتر شما با آن آشنایی دارید بسیار نزدیک است. تنها تفاوت در نحوه خواندن برخی حروف است که باید توجه زیادی به آن کنید. در جدول زیر می توانید حروف الفبای زبان آلمانی را به ترتیب مشاهده کنید. (برای شنیدن الفبا از کلید پخش استفاده کنید)
 

.ARMIN

کاربر برتر
کاربر برتر
عضویت
5/13/19
ارسال ها
2,030
امتیاز
14,619
محل سکونت
کرمانشاه
aآjیوتsاِس
bبِkکاtتِ
cتسِlاِلuاو
dدِmاِمvفاو
eاِnاِنwوِ
fاِفoاُxاِکس
gگِpپِyاِپسیلون
hهاqکوzتسِت
iایrاِر
 

.ARMIN

کاربر برتر
کاربر برتر
عضویت
5/13/19
ارسال ها
2,030
امتیاز
14,619
محل سکونت
کرمانشاه
در جدول زیر نحوه خواندن هر حرف به صورت ساده نشان داده شده:الفبای آلمانی به جز حروف اصلی چهار حرف فرعی نیز دارد. این حروف عبارتند ازä, ö, ü و ß (به صداهای دو نقطه Umlaut /اوملاوت گفته می شود. این صداها به اندازه ظاهرشان ترسناک نیستند.)


حرف الفبا صدای معمول مثال
A a آ
Januar Adler
D d

E e اِ (کسره)
F f ف
G g گ
H h ه
I i ای
J j ی
K k ک
L l ل
M m م
N n ن
O o اُ (ضمه)
P p پ
Q q ک
R r ر (در لهجه رسمی چیزی بین ر و ق)
S s س یا ز
T t ت
U u او
V v ف
W w و
X x اکس (یا ز اگر اول واژه باشد)
Y y ی
Z z تس (دو صدای ت و س پشت هم)
 

.ARMIN

کاربر برتر
کاربر برتر
عضویت
5/13/19
ارسال ها
2,030
امتیاز
14,619
محل سکونت
کرمانشاه
حروف صدا
ä صدایی مانند اِ (کسره)
ö صدایی بین اّ و او که کم کم با آن آشنا می شوید. در ابتدا فرض کنید اُ
ü صدایی شبیه او (در واقع دهان را مشابه کسره کنید اما “او” را ادا کنید)
ß صدای س

 

.ARMIN

کاربر برتر
کاربر برتر
عضویت
5/13/19
ارسال ها
2,030
امتیاز
14,619
محل سکونت
کرمانشاه
ترکیب حروف تلفظ مثال
ai / ei آی = آ + ای
bei Mai


au آو = آ + او
auch Auge


eu / äu اُی = اُ + ای
Häuser Europa


ie ای کشیده
 

موضوعات مشابه


بالا